S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Expedients de "Limpieza de sangre"
Expedients de "Limpieza de sangre"
Certificats de "Iimpieza de sangre" 1773-1806 (SIG 669/2)
Certificats de "Iimpieza de sangre" 1773-1806 (SIG 669/2)
Llibre de bans 1619-1642
Llibre de bans 1619-1642
Llibre de bans i multes 1784-1799 i 1846
Llibre de bans i multes 1784-1799 i 1846
LIibre comú de Cúria 1683-1687 (SIG 673/4)
LIibre comú de Cúria 1683-1687 (SIG 673/4)
Fragments de llibres comuns de Cúria 1548-1642 (SIG 675)
Fragments de llibres comuns de Cúria 1548-1642 (SIG 675)
Fragments de llibres comuns de Cúria 1645-1708 (SIG 676)
Fragments de llibres comuns de Cúria 1645-1708 (SIG 676)
Fragments de llibres comuns de Cúria 1795-1810 (SIG 678/1)
Fragments de llibres comuns de Cúria 1795-1810 (SIG 678/1)
Llibres d'adjudicacions
Llibres d'adjudicacions
Llibre d'empares
Llibre d'empares
Llibre de manaments
Llibre de manaments
Fragments de llibres de manaments 1506-1808 (SIG 679/2)
Fragments de llibres de manaments 1506-1808 (SIG 679/2)
Llibres d'obligacions
Llibres d'obligacions
Fragments de llibres de penyores 1701-1751 (SIG 680/4)
Fragments de llibres de penyores 1701-1751 (SIG 680/4)
Llibre de provisions 1657-1660 (SIG 680/6)
Llibre de provisions 1657-1660 (SIG 680/6)
Llibre de segrests 1765 (SIG 681/1)
Llibre de segrests 1765 (SIG 681/1)
Llibres de subhastes
Llibres de subhastes
Llibres de suplicacions
Llibres de suplicacions
Llibre de tutories
Llibre de tutories
Expedients judicials 1753-1838 (SIG 682)
Expedients judicials 1753-1838 (SIG 682)
Jutjat
Jutjat
Jutjat
Jutjat
Correspondència del Jutjat 1948-1963 (SIG 681/7)
Correspondència del Jutjat 1948-1963 (SIG 681/7)
Expedients de judicis de faltes 1778-1934 (SIG 684/2)
Expedients de judicis de faltes 1778-1934 (SIG 684/2)
Expedients de judicis de faltes 1945-1965 (SIG 686/1)
Expedients de judicis de faltes 1945-1965 (SIG 686/1)
Expedients de judicis verbals 1716-1788 (SIG 686/3)
Expedients de judicis verbals 1716-1788 (SIG 686/3)
Expedients de judicis verbals 1907-1930 (SIG 689)
Expedients de judicis verbals 1907-1930 (SIG 689)
Expedients de judicis verbals de deshauci 1904-1940 (SIG 690/2)
Expedients de judicis verbals de deshauci 1904-1940 (SIG 690/2)
Expedients de judicis verbals 1891-1934 (SIG 690/3)
Expedients de judicis verbals 1891-1934 (SIG 690/3)
Expedients de penats i persones vigilades 1861 (SIG 690/4)
Expedients de penats i persones vigilades 1861 (SIG 690/4)
Rectificacions al registre civil
Rectificacions al registre civil
Rectificacions al Registre Civil 1899-1958 (SIG 694/4)
Rectificacions al Registre Civil 1899-1958 (SIG 694/4)
Registre civil de ciutadanies
Registre civil de ciutadanies
Llibre registre de naixements 1841-1844 (SIG 708)
Llibre registre de naixements 1841-1844 (SIG 708)
Llibre registre de naixements 1872 (SIG 712)
Llibre registre de naixements 1872 (SIG 712)
Llibre registre de naixements 1885-1888 (SIG 716)
Llibre registre de naixements 1885-1888 (SIG 716)
Llibre registre de naixements 1888-1891 (SIG 717)
Llibre registre de naixements 1888-1891 (SIG 717)
Llibre registre de naixements 1906-1908 (SIG 724)
Llibre registre de naixements 1906-1908 (SIG 724)
Llibre registre de naixements 1912-1915 (SIG 727)
Llibre registre de naixements 1912-1915 (SIG 727)
Llibre registre de naixements 1962-1964 (SIG 735)
Llibre registre de naixements 1962-1964 (SIG 735)
Llibre registre de naixements 1978-1982 (SIG 742)
Llibre registre de naixements 1978-1982 (SIG 742)
Llibre registre de naixements 1982-1988 (SIG 743)
Llibre registre de naixements 1982-1988 (SIG 743)
Autoritzacions paternes per la celebració de matrimonis 1883-1933 (SIG 701/2)
Autoritzacions paternes per la celebració de matrimonis 1883-1933 (SIG 701/2)
Expedients de rnatrimonis civils 1935-1938 (SIG 703/1)
Expedients de rnatrimonis civils 1935-1938 (SIG 703/1)
Inscripcions de matrimonis fora del termini legal 1938-1953 (SIG 703/2)
Inscripcions de matrimonis fora del termini legal 1938-1953 (SIG 703/2)
Llibre registre de matrimonis 1841 (SIG 744)
Llibre registre de matrimonis 1841 (SIG 744)
Llibre registre de matrimonis 1908-1916 (SIG 749)
Llibre registre de matrimonis 1908-1916 (SIG 749)
Llibre registre de matrimonis 1916-1925 (SIG 750)
Llibre registre de matrimonis 1916-1925 (SIG 750)
Llibre registre de matrimonis 1932-1938 (SIG 752)
Llibre registre de matrimonis 1932-1938 (SIG 752)
Registre provisional de matrimonis civils 1870 (SIG 703/3)
Registre provisional de matrimonis civils 1870 (SIG 703/3)
Defuncions
Defuncions
Llibre registre de defuncions 1885-1890 (SIG 762)
Llibre registre de defuncions 1885-1890 (SIG 762)
Llibre registre de defuncions 1890-1893 (SIG 763)
Llibre registre de defuncions 1890-1893 (SIG 763)
Llibre registre de defuncions 1896-1899 (SIG 765)
Llibre registre de defuncions 1896-1899 (SIG 765)
Llibre registre de defuncions 1899-1905 (SIG 766)
Llibre registre de defuncions 1899-1905 (SIG 766)
Llibre registre de defuncions 1905-1909 (SIG 767)
Llibre registre de defuncions 1905-1909 (SIG 767)
Llibre registre de defuncions 1923-1933 (SIG 772)
Llibre registre de defuncions 1923-1933 (SIG 772)
Llibre registre de defuncions 1933-1942 (SIG 773)
Llibre registre de defuncions 1933-1942 (SIG 773)
Llibre registre de defuncions 1965-1971 (SIG 776)
Llibre registre de defuncions 1965-1971 (SIG 776)
Llibre registre de defuncions 1975-1981 (SIG 778)
Llibre registre de defuncions 1975-1981 (SIG 778)
Llibre registre de defuncions 1981-1987 (SIG 779)
Llibre registre de defuncions 1981-1987 (SIG 779)
Pergamí 8
Pergamí 8
Pergamí 13
Pergamí 13
Pergamí 16
Pergamí 16
Fotografies
Fotografies
Sección Femenina
Sección Femenina
Organitzacions sindicals
Organitzacions sindicals
Organització interna
Organització interna
Estatuts i actes de la "H.S.L.G." 1941-1972 (SIG 781/2)
Estatuts i actes de la "H.S.L.G." 1941-1972 (SIG 781/2)
Estatuts i actes de diversos organismes sindicals 1943-1964 (SIG 781/3)
Estatuts i actes de diversos organismes sindicals 1943-1964 (SIG 781/3)
Correspondència: entrades i sortides 1967-1969 (SIG 788)
Correspondència: entrades i sortides 1967-1969 (SIG 788)
Expedients d'eleccions sindicals 1941-1972 (SIG 781/2)
Expedients d'eleccions sindicals 1941-1972 (SIG 781/2)
Expedients d'eleccions a Ia Cambra Agrària 1978 (SIG 795/1)
Expedients d'eleccions a Ia Cambra Agrària 1978 (SIG 795/1)
Fragment de llibre de caixa 1966-1967 (SIG 795/3)
Fragment de llibre de caixa 1966-1967 (SIG 795/3)
Ajudes i campanyes agràries
Ajudes i campanyes agràries
Declaracions sobre Ia producció de cítrics 1972 (SIG 796/1)
Declaracions sobre Ia producció de cítrics 1972 (SIG 796/1)
Permisos de circulació i de transport de productes 1941-1944 (SIG 796/3)
Permisos de circulació i de transport de productes 1941-1944 (SIG 796/3)
Afiliacions a Ia "Mutualidad laboral de trabajadores autónomos" 1961-1967 (SIG 797/5)
Afiliacions a Ia "Mutualidad laboral de trabajadores autónomos" 1961-1967 (SIG 797/5)
Contractes de treball 1951-1976 (SIG 799/2)
Contractes de treball 1951-1976 (SIG 799/2)
Cotització
Cotització
Prestacions i subsidis
Prestacions i subsidis
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1961-1963 (SIG 805)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1961-1963 (SIG 805)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1973-1976 (SIG 808)
Liquidacions de quotes aI "Instituto Nacional de Previsión Agrária" 1973-1976 (SIG 808)
Reclamacions sobre eI subsidi de vellesa i invalidesa 1951-1959 (SIG 810/1)
Reclamacions sobre eI subsidi de vellesa i invalidesa 1951-1959 (SIG 810/1)
Revistes (varis) 1957-1968 (SIG 818)
Revistes (varis) 1957-1968 (SIG 818)
Revista "Tiempo Nuevo" 1964-1965 (SIG 867/2)
Revista "Tiempo Nuevo" 1964-1965 (SIG 867/2)
Llicències per absentarse batles i regidors 1882-1975 (SIG. 1/10)
Llicències per absentarse batles i regidors 1882-1975 (SIG. 1/10)
Ordenances municipals
Ordenances municipals
Odenances municipals 1821-1872 (SIG. 2/1)
Odenances municipals 1821-1872 (SIG. 2/1)
Ordres i Disposicions
Ordres i Disposicions
Llibre de Reials ordres 1762-1780 (SIG. 4/1)
Llibre de Reials ordres 1762-1780 (SIG. 4/1)
Reials ordres i disposicions del Govern 1822-1831 (SIG. 7)
Reials ordres i disposicions del Govern 1822-1831 (SIG. 7)
Protocol
Protocol
Expedients d'homenatge i anomenament de fills adoptius 1952-1968 (SIG. 9/1)
Expedients d'homenatge i anomenament de fills adoptius 1952-1968 (SIG. 9/1)
Llibre de resolucions de Batlia 1820-1821 (SIG. 9/4)
Llibre de resolucions de Batlia 1820-1821 (SIG. 9/4)
Llibre de resolucions de Batlia 1966-1969 (SIG. 10/2)
Llibre de resolucions de Batlia 1966-1969 (SIG. 10/2)
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Resultats 2501 a 2597 de 2597