S'estan mostrant 2597 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí
Vista prèvia d'impressió View:

371 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals

Llibre diari d'intervenció de pagaments 1925-1926 (SIG 853/1)
Llibre diari d'intervenció de pagaments 1925-1926 (SIG 853/1)
Llibre de caixa els pressuposts extraordinaris 1966-1977 (SIG 495/1)
Llibre de caixa els pressuposts extraordinaris 1966-1977 (SIG 495/1)
Manaments d'ingrés i de pagament del V.I.A.P. 1966-1972 (SIG 499)
Manaments d'ingrés i de pagament del V.I.A.P. 1966-1972 (SIG 499)
Contes dels valors independents i auxiliars del pressupost 1958-1981 (SIG 501/2)
Contes dels valors independents i auxiliars del pressupost 1958-1981 (SIG 501/2)
Expedients sobre àrees naturals del terme 1989 (SIG. 198/2)
Expedients sobre àrees naturals del terme 1989 (SIG. 198/2)
Llibre subauxiliar de despeses d'instrucció pública 1886-1887 (SIG 636/10)
Llibre subauxiliar de despeses d'instrucció pública 1886-1887 (SIG 636/10)
Comptes de cabals 1959-1967 (SIG 642/3)
Comptes de cabals 1959-1967 (SIG 642/3)
Llibre de comptes de tresoreria 1987 (SIG 863/4)
Llibre de comptes de tresoreria 1987 (SIG 863/4)
Sol·licitud de devolució del Pòsit agrícola 1990 (SIG 650/6)
Sol·licitud de devolució del Pòsit agrícola 1990 (SIG 650/6)
Expedients d'eleccions a Diputats a Corts 1863-1898 (SIG 662)
Expedients d'eleccions a Diputats a Corts 1863-1898 (SIG 662)
Inventaris 1593-1819 (SIG 669/3)
Inventaris 1593-1819 (SIG 669/3)
Llibre de manaments 1501-1504 (SIG 679/1)
Llibre de manaments 1501-1504 (SIG 679/1)
Certificacions de penals 1927-1984 (SIG 681/6)
Certificacions de penals 1927-1984 (SIG 681/6)
DiIigències realitzades pel Jutjat de Pau 1935-1959 (SIG 683/2)
DiIigències realitzades pel Jutjat de Pau 1935-1959 (SIG 683/2)
Declaracions de naixements 1947-1958 (SIG 694/5)
Declaracions de naixements 1947-1958 (SIG 694/5)
Actes d'inscripció de matrimoni canònic 1890-1930 (SIG 697)
Actes d'inscripció de matrimoni canònic 1890-1930 (SIG 697)
Índex de llibre de testaments 1840-1849 (SIG 703/4)
Índex de llibre de testaments 1840-1849 (SIG 703/4)
Campanyes de la patata 1964-1972 (SIG 795/5)
Campanyes de la patata 1964-1972 (SIG 795/5)
Llibretes de cotització patronal 1961-1967 (SIG 800)
Llibretes de cotització patronal 1961-1967 (SIG 800)
Autoritzacions per aI pagament de prestacions econòmiques als mutualistes 1968-1971 (SIG 801/3)
Autoritzacions per aI pagament de prestacions econòmiques als mutualistes 1968-1971 (SIG 801/3)
Missals, catecismes... 1819-1965 (SIG 901)
Missals, catecismes... 1819-1965 (SIG 901)
Eleccions sindicals 1963 (SIG 903/1)
Eleccions sindicals 1963 (SIG 903/1)
Crides i pregons 1599-1654 (SIG. 1/1)
Crides i pregons 1599-1654 (SIG. 1/1)
Registre de multes 1853-1880 (SIG. 9/2)
Registre de multes 1853-1880 (SIG. 9/2)
Esborranys d'actes 1870-1907 (SIG. 14/4)
Esborranys d'actes 1870-1907 (SIG. 14/4)
Llibre d'actes 1924-1926 (SIG. 30/1)
Llibre d'actes 1924-1926 (SIG. 30/1)
Llibre d'actes de les comissions informatives 1971-1980 (SIG. 33/3)
Llibre d'actes de les comissions informatives 1971-1980 (SIG. 33/3)
Correspondència: entrades
Correspondència: entrades
Correspondència: entrades nº 11-326, 1991 (SIG. 38)
Correspondència: entrades nº 11-326, 1991 (SIG. 38)
Correspondència: sortides nº 1-670, 1991 (SIG. 41)
Correspondència: sortides nº 1-670, 1991 (SIG. 41)
Expedients per la contractació de subministrament elèctric 1911-1982 (SIG. 126/3)
Expedients per la contractació de subministrament elèctric 1911-1982 (SIG. 126/3)
Instruccions per la realització de censos i padrons 1940-1986 (SIG. 129/1)
Instruccions per la realització de censos i padrons 1940-1986 (SIG. 129/1)
Llistats de carrers del municipi 1989 (SIG. 150/3)
Llistats de carrers del municipi 1989 (SIG. 150/3)
Expedients d'allistament i sorteig 1742-1835 (SIG. 172)
Expedients d'allistament i sorteig 1742-1835 (SIG. 172)
Expedients sobre béns de caràcter histórico-artístic 1970 (SIG. 188/4)
Expedients sobre béns de caràcter histórico-artístic 1970 (SIG. 188/4)
Relacions de censals que està obligada a pagar la Universitat se Santa Maria 1650-1653 s.a. (XVIII) (SIG. 189/1)
Relacions de censals que està obligada a pagar la Universitat se Santa Maria 1650-1653 s.a. (XVIII) (SIG. 189/1)
Expedients d'assegurança medico-farmacèutica pel personal de la plantilla 1965-1966 (SIG. 193/5)
Expedients d'assegurança medico-farmacèutica pel personal de la plantilla 1965-1966 (SIG. 193/5)
Circulars, liquidacions i prestacions de la MUNPAL 1963-1976 (SIG. 194/1)
Circulars, liquidacions i prestacions de la MUNPAL 1963-1976 (SIG. 194/1)
Expedient de contenciosos administratius 1987-1990 (SIG. 195/1)
Expedient de contenciosos administratius 1987-1990 (SIG. 195/1)
Llibre registre de mortalitat per malalties infeccioses 1926-1946 (SIG. 195/3)
Llibre registre de mortalitat per malalties infeccioses 1926-1946 (SIG. 195/3)
Censos de cans vacunats contra la ràbia 1958-1974 (SIG. 197/3)
Censos de cans vacunats contra la ràbia 1958-1974 (SIG. 197/3)
Expedients de contractació del servei de conducció de cadàvers al cementiri Municipal 1925-1966 (SIG. 201/1)
Expedients de contractació del servei de conducció de cadàvers al cementiri Municipal 1925-1966 (SIG. 201/1)
Títol de propietat de sepultures 1948-1957 (SIG. 201/3)
Títol de propietat de sepultures 1948-1957 (SIG. 201/3)
Donatius pro-families andaluses 1885 (SIG. 204/6)
Donatius pro-families andaluses 1885 (SIG. 204/6)
Expedient de devolució de finances 1972-1992 (SIG. 207/3)
Expedient de devolució de finances 1972-1992 (SIG. 207/3)
Albarans de pagament i comptes de Ia família Mates 1688-1802 (SIG 820/5)
Albarans de pagament i comptes de Ia família Mates 1688-1802 (SIG 820/5)
Judicis verbals, conciliació... 1853-1959 (SIG 823/1)
Judicis verbals, conciliació... 1853-1959 (SIG 823/1)
Pergamins 1493-1609 (SIG 900/2)
Pergamins 1493-1609 (SIG 900/2)
Cens industrial 1977-1978 (SIG 310/2)
Cens industrial 1977-1978 (SIG 310/2)
Llibre d'actes de la "Junta Local de Información Agrícolas" 1927-1929 (SIG 28/2)
Llibre d'actes de la "Junta Local de Información Agrícolas" 1927-1929 (SIG 28/2)
Registres sobre bestiar 1767-1946 (SIG 337/2)
Registres sobre bestiar 1767-1946 (SIG 337/2)
Expedients de protecció civil 1975-1989 (SIG 341/1)
Expedients de protecció civil 1975-1989 (SIG 341/1)
Expedients de concessió de llicències d'auto-taxis 1966-1991 (SIG 341/2)
Expedients de concessió de llicències d'auto-taxis 1966-1991 (SIG 341/2)
Fulls de declaracions del delme d'àrids 1837 (SIG 554/5)
Fulls de declaracions del delme d'àrids 1837 (SIG 554/5)
Padrons de l'impost de carruatges de luxe 1893-1927 (SIG 556/2)
Padrons de l'impost de carruatges de luxe 1893-1927 (SIG 556/2)
Llibre d'utensilis de Sta Eugènia 1814 (SIG 557/1)
Llibre d'utensilis de Sta Eugènia 1814 (SIG 557/1)
Expedients per la imposició de contribucions especials 1950-1982 (SIG 590/1)
Expedients per la imposició de contribucions especials 1950-1982 (SIG 590/1)
Actes d'arqueig 1862-1893 (SIG 631/1)
Actes d'arqueig 1862-1893 (SIG 631/1)
Llibre subauxiliar d'ingressos de propis 1886 (SIG 634/4)
Llibre subauxiliar d'ingressos de propis 1886 (SIG 634/4)
Llibre auxiliar de despeses 1925-1926 (SIG 634/5)
Llibre auxiliar de despeses 1925-1926 (SIG 634/5)
Cartes de pagament a l'Estat de les diferents contribucions 1825-1845 (SIG 651)
Cartes de pagament a l'Estat de les diferents contribucions 1825-1845 (SIG 651)
Extractes de compte corrent a "La caixa" 1970-1975 (SIG 650/5)
Extractes de compte corrent a "La caixa" 1970-1975 (SIG 650/5)
Llibre de moviment i comunicacions mensuals del Pòsit 1941-1957 (SIG 650/7)
Llibre de moviment i comunicacions mensuals del Pòsit 1941-1957 (SIG 650/7)
Rectificacions del cens electoral 1911-1979 (SIG 655/3)
Rectificacions del cens electoral 1911-1979 (SIG 655/3)
Expedients d'eleccions de diputats i "síndicos personeros" 1773-1806 (SIG 656/2)
Expedients d'eleccions de diputats i "síndicos personeros" 1773-1806 (SIG 656/2)
Llibre de bans 1619-1846 (SIG 670/1)
Llibre de bans 1619-1846 (SIG 670/1)
Llibre de penyores i empares 1652 (SIG 680/1)
Llibre de penyores i empares 1652 (SIG 680/1)
Llibre de provisions i manaments 1575-1578 (SIG 680/5)
Llibre de provisions i manaments 1575-1578 (SIG 680/5)
Pergamins 1520-1693 (SIG 895)
Pergamins 1520-1693 (SIG 895)
Plaques fotogràfiques s.a. (s.XX) (SIG 780)
Plaques fotogràfiques s.a. (s.XX) (SIG 780)
Correspondència: entrades 1939 (SIG 781/1)
Correspondència: entrades 1939 (SIG 781/1)
Esborrany del pressupost ordinari de Ia "H.S.L.G." s.a. (s.XX) (SIG 795/2)
Esborrany del pressupost ordinari de Ia "H.S.L.G." s.a. (s.XX) (SIG 795/2)
Cens d'empreses agropecuàries 1961-1967 (SIG 797/2)
Cens d'empreses agropecuàries 1961-1967 (SIG 797/2)
Certificats d'empresaris sobre treballadors 1969-1974 (SIG 799/1)
Certificats d'empresaris sobre treballadors 1969-1974 (SIG 799/1)
Llibre d'inventaris i balanços 1969 (SIG 471/1)
Llibre d'inventaris i balanços 1969 (SIG 471/1)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1886-1889 (SIG 490/1)
Llibre diari d'esborranys de despeses 1886-1889 (SIG 490/1)
Manaments d'ingrés del V.I.A.P. 1982-1987 (SIG 496)
Manaments d'ingrés del V.I.A.P. 1982-1987 (SIG 496)
Llibre de cadastre 1620-1640 (SIG 503/1)
Llibre de cadastre 1620-1640 (SIG 503/1)
Normativa sobre contribucions 1758-1970 (SIG 507/1)
Normativa sobre contribucions 1758-1970 (SIG 507/1)
Correspondència: entrades 1841-1979 (SIG 819/1)
Correspondència: entrades 1841-1979 (SIG 819/1)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1847-1926 (SIG 389/2)
Manaments d'ingrés ("Cargaremes") 1847-1926 (SIG 389/2)
Llibre general de despeses 1954 (SIG 476/1)
Llibre general de despeses 1954 (SIG 476/1)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1925-1926 (SIG 849/1)
Llibre diari d'intervenció d'ingressos 1925-1926 (SIG 849/1)
Diari d'intervenció d'ingressos i pagaments 1845-1899 (SIG 488/3)
Diari d'intervenció d'ingressos i pagaments 1845-1899 (SIG 488/3)
Diari d'intervenció d'ingressos dels pressuposts extraordinaris 1955-1977 (SIG 494/1)
Diari d'intervenció d'ingressos dels pressuposts extraordinaris 1955-1977 (SIG 494/1)
Diari d'intervenció de pagaments dels pressuposts extraordinaris 1955-1977 (SIG 494/2)
Diari d'intervenció de pagaments dels pressuposts extraordinaris 1955-1977 (SIG 494/2)
Rendes i exaccions dels pressuposts extraordinaris 1966-1977 (SIG 495/2)
Rendes i exaccions dels pressuposts extraordinaris 1966-1977 (SIG 495/2)
Manaments de pagament del V.I.A.P. 1982-1984 (SIG 497/2)
Manaments de pagament del V.I.A.P. 1982-1984 (SIG 497/2)
Llibre d' "apeo" 1817 (SIG 882)
Llibre d' "apeo" 1817 (SIG 882)
Expedients per a la del dret de consums, cereals i carns 1799-1895 (SIG 509/1)
Expedients per a la del dret de consums, cereals i carns 1799-1895 (SIG 509/1)
Repartiment de la contribució de quota fixa 1833 (SIG 515/2)
Repartiment de la contribució de quota fixa 1833 (SIG 515/2)
Altes, baixes a la contribució industrial i de comerç 1854-1908 (SIG 516)
Altes, baixes a la contribució industrial i de comerç 1854-1908 (SIG 516)
Declaracions de transmissió de domini de propietats rústiques 1956-1984 (SIG 535)
Declaracions de transmissió de domini de propietats rústiques 1956-1984 (SIG 535)
Declaracions personals sobre la propietat urbana 1846 (SIG 546)
Declaracions personals sobre la propietat urbana 1846 (SIG 546)
Llibre cobratori de la contribució territorial 1822-1823 (SIG 520/1)
Llibre cobratori de la contribució territorial 1822-1823 (SIG 520/1)
Repartiment de la contribució consums 1845-1883 (SIG 588)
Repartiment de la contribució consums 1845-1883 (SIG 588)
Padrons de l'arbitrici sobre desaigües i canalons a la via pública 1924-1945 (SIG 630/4)
Padrons de l'arbitrici sobre desaigües i canalons a la via pública 1924-1945 (SIG 630/4)
Llibre auxiliar d'ingressos 1925-1926 (SIG 632/4)
Llibre auxiliar d'ingressos 1925-1926 (SIG 632/4)
Actes de Patronat històrico-Artístic i del Patronat de la residència de la 3ª edat "Cas Metge Rei" 1989-1991 (SIG. 202/3)
Actes de Patronat històrico-Artístic i del Patronat de la residència de la 3ª edat "Cas Metge Rei" 1989-1991 (SIG. 202/3)
Normes subsidiàries i complementàries de planejament 1971-1976 (SIG. 205/2)
Normes subsidiàries i complementàries de planejament 1971-1976 (SIG. 205/2)
Resultats 101 a 200 de 2597