S'estan mostrant 284 resultats

Descripció arxivística
Fons Municipal Santa Maria del Camí Sèrie
Vista prèvia d'impressió View:
Bans i edictes
Bans i edictes
Certificacions
Certificacions
Correspondència
Correspondència
Registre de multes
Registre de multes
Nomenaments i juraments de càrrecs
Nomenaments i juraments de càrrecs
Esborranys d'actes
Esborranys d'actes
Convocatòries
Convocatòries
Extractes d'actes
Extractes d'actes
Correspondència
Correspondència
Llibre de registre genreral d'entrades
Llibre de registre genreral d'entrades
Llibre de resgistre de pliques
Llibre de resgistre de pliques
Junta Municipal de Protecció de la Infància
Junta Municipal de Protecció de la Infància
Junta Local de Reforma Social
Junta Local de Reforma Social
Delimitació del sòl urbà
Delimitació del sòl urbà
Expedients d'expropiació forçosa
Expedients d'expropiació forçosa
Plans especials
Plans especials
Pla General d'Ordenació Urbana
Pla General d'Ordenació Urbana
Plans Parcials
Plans Parcials
Correspondència
Correspondència
Devolució de finances
Devolució de finances
Registres d'obres
Registres d'obres
Denúncies i informes
Denúncies i informes
Ajudes municipals
Ajudes municipals
Radio Municipal
Radio Municipal
Agricultura
Agricultura
Mercats
Mercats
Racionament
Racionament
Ramaderia
Ramaderia
Aprofitament forestal
Aprofitament forestal
Bestiar sacrificat
Bestiar sacrificat
Concerts amb altres institucions
Concerts amb altres institucions
Contribució de quota fixa
Contribució de quota fixa
Contribució territorial
Contribució territorial
Delme
Delme
Impost de luxe
Impost de luxe
Talles
Talles
Usos y consumos
Usos y consumos
Contribucions especials
Contribucions especials
Taxes
Taxes
Auxiliar d'ingressos
Auxiliar d'ingressos
Subauxiliar de despeses
Subauxiliar de despeses
Auxiliar de caixa
Auxiliar de caixa
Llibre de comptes
Llibre de comptes
Recaptació executiva
Recaptació executiva
Extractes de comptes corrents
Extractes de comptes corrents
Cens Electoral
Cens Electoral
Expedients d'eleccions
Expedients d'eleccions
Plets dels col·lectors de les execucions, penyores i crides
Plets dels col·lectors de les execucions, penyores i crides
Naixements
Naixements
Actes de visita al jutjat
Actes de visita al jutjat
Pergamins
Pergamins
Manaments d'ingrés i de pagament
Manaments d'ingrés i de pagament
General de despeses
General de despeses
Diari d'intervenció de pagaments
Diari d'intervenció de pagaments
Registre d'ingressos
Registre d'ingressos
Expedients de pressuposts extraordinaris
Expedients de pressuposts extraordinaris
Diari d'intervenció de pagaments
Diari d'intervenció de pagaments
Manaments de pagament
Manaments de pagament
Correspondència
Correspondència
Reclamacions de contribuents
Reclamacions de contribuents
Cédules personals
Cédules personals
Actes de quintes
Actes de quintes
Bans i Edictes
Bans i Edictes
Justificants de revista al personal de tropa
Justificants de revista al personal de tropa
Milícia nacional
Milícia nacional
Inventaris
Inventaris
Bens de caràcter històrico-artístic
Bens de caràcter històrico-artístic
Béns Mobles
Béns Mobles
Censals
Censals
Disciplina i control
Disciplina i control
Oposicions i concursos
Oposicions i concursos
Expedients contenciosos administratius
Expedients contenciosos administratius
Mancomunitat d'Abastament i Sanejament
Mancomunitat d'Abastament i Sanejament
Registres de sepultures
Registres de sepultures
Resolucions de Batlia
Resolucions de Batlia
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Normes subsidiàries i complementàries de planejament
Plànols
Plànols
Projectes tècnics
Projectes tècnics
Expedients de llicència d'obertura
Expedients de llicència d'obertura
Junta muncipal d'ensenyament
Junta muncipal d'ensenyament
Activitats culturals
Activitats culturals
Expedients
Expedients
Padrons
Padrons
Correspondència
Correspondència
Denúncies i multes
Denúncies i multes
Registre d'estrangers
Registre d'estrangers
Llibre de botiga
Llibre de botiga
Llibre de comptes del Clavari
Llibre de comptes del Clavari
Pòlisses del Clavari
Pòlisses del Clavari
Comptes i justificacions de despeses
Comptes i justificacions de despeses
Contribucions extraordinàries
Contribucions extraordinàries
Actes d'arqueig
Actes d'arqueig
Convocatòries
Convocatòries
Extractes d'actes
Extractes d'actes
Esborranys d'actes
Esborranys d'actes
Esborranys d'actes
Esborranys d'actes
Esborranys d'actes
Esborranys d'actes
Certificacions
Certificacions
Expedients de subhastes
Expedients de subhastes
Censos d'habitatges
Censos d'habitatges
Resultats 1 a 100 de 284