Gestió del Pressupost Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Caixa Sèrie 1864-1976
05 Operacions no pressupostàries Sèrie 1953-1978
02 Comptabilitat del pressupost general Sèrie 1953-1978
03 Documents comptables Sèrie 1928-1978
06 Transferències i subvencions Sèrie
08 Càrrega i data Sèrie 1852-1936
07 Auxiliars d'ingressos i despeses Sèrie 1897-1932
04 Llibres del pressupost Sèrie 1868-1978