Fons Municipal Santa Maria del Camí Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Bans i edictes Sèrie 1599-1880
02 Certificacions Sèrie
03 Correspondència Sèrie
10 Registre de multes Sèrie 1853-1941
02 Nomenaments i juraments de càrrecs Sèrie 1612-1784
02 Esborranys d'actes Sèrie 1870-1990
01 Llibre de registre genreral d'entrades Sèrie 1861-1988
02 Llibre de resgistre de pliques Sèrie 1966-1992
01 Actes de quintes Sèrie
02 Bans i Edictes Sèrie
09 Justificants de revista al personal de tropa Sèrie
15 Milícia nacional Sèrie 1837-1855
01 Inventaris Sèrie 1777-1968
01 Bens de caràcter històrico-artístic Sèrie 1970-1970
03 Béns Mobles Sèrie 1971-1989
04 Censals Sèrie 1650-1900
03 Disciplina i control Sèrie 1916-1966
07 Oposicions i concursos Sèrie 1988-1990
01 Expedients contenciosos administratius Sèrie 1987-1990
03 Mancomunitat d'Abastament i Sanejament Sèrie 1967-1991
03 Registres de sepultures Sèrie 1948
05 Junta Municipal de Protecció de la Infància Sèrie 1926-1926
06 Junta Local de Reforma Social Sèrie
01 Delimitació del sòl urbà Sèrie
02 Expedients d'expropiació forçosa Sèrie 1953-1991
04 Plans especials Sèrie
05 Pla General d'Ordenació Urbana Sèrie
06 Plans Parcials Sèrie 1926-1991
01 Convocatòries Sèrie 1966-1985
04 Extractes d'actes Sèrie 1973-1985
02 Correspondència Sèrie 1623-1991
01 Correspondència Sèrie
02 Devolució de finances Sèrie 1972-1992
03 Registres d'obres Sèrie
04 Denúncies i informes Sèrie 1974-1990
01 Ajudes municipals Sèrie
03 Radio Municipal Sèrie 1992-1992
01 Agricultura Sèrie 1879-1982
04 Mercats Sèrie 1927-1991
06 Racionament Sèrie 1942-1942
07 Ramaderia Sèrie 1767-1946
01 Aprofitament forestal Sèrie 1938-1959
01 Bestiar sacrificat Sèrie 1879-1917
03 Concerts amb altres institucions Sèrie 1957-1958
09 Delme Sèrie 1837-1837
12 Impost de luxe Sèrie 1893-1927
18 Talles Sèrie 1585-1845
19 Usos y consumos Sèrie 1845-1915
01 Contribucions especials Sèrie 1850-1991
03 Taxes Sèrie 1947-1991
02 Auxiliar d'ingressos Sèrie 1925-1953
05 Subauxiliar de despeses Sèrie 1886-1924
09 Auxiliar de caixa Sèrie 1917-1923
11 Llibre de comptes Sèrie 1987-1990
05 Recaptació executiva Sèrie 1966-1972
01 Extractes de comptes corrents Sèrie 1970-1975
02 Cens Electoral Sèrie 1868-1992
01 Expedients d'eleccions Sèrie 1863-1977
23 Plets dels col·lectors de les execucions, penyores i crides Sèrie
03 Naixements Sèrie 1841-1988
07 Actes de visita al jutjat Sèrie 1891-1931
01 Pergamins Sèrie 1520-1693
04 Manaments d'ingrés i de pagament Sèrie
07 General de despeses Sèrie 1954-1990
09 Diari d'intervenció de pagaments Sèrie 1925-1990
11 Registre d'ingressos Sèrie
01 Expedients de pressuposts extraordinaris Sèrie 1925-1973
03 Diari d'intervenció de pagaments Sèrie 1955-1977
02 Manaments de pagament Sèrie 1982-1990
04 Correspondència Sèrie
06 Reclamacions de contribuents Sèrie
01 Cédules personals Sèrie 1874-1929
02 Contribució de quota fixa Sèrie 1833-1833
07 Contribució territorial Sèrie 1814-1990
11 Resolucions de Batlia Sèrie 1820-1985
01 Convocatòries Sèrie 1966-1978
04 Extractes d'actes Sèrie 1966-1978
02 Esborranys d'actes Sèrie 1966-1985
02 Esborranys d'actes Sèrie
01 Esborranys d'actes Sèrie 1987-1990
01 Certificacions Sèrie 1905-1990
01 Expedients de subhastes Sèrie 1904-1991
03 Censos d'habitatges Sèrie 1859-1991
05 Correspondència Sèrie
06 Indults a pròfugs Sèrie
12 Ordres sobre defensa Sèrie
02 Béns Immobles Sèrie 1832-1983
05 Inventari general Sèrie 1953-1973
06 Expedients Sèrie 1938-1974
02 Assumptes mutuals, classes passives i seguretat social Sèrie 1882-1993
04 Expedients Sèrie 1897-1992
05 Informes Sèrie
08 Plantilla Sèrie 1928-1978
02 Informes Sèrie 1894-1955
02 Expedients Sèrie 1982-1992
03 Normes subsidiàries i complementàries de planejament Sèrie 1971-1976
07 Plànols Sèrie 1858-1987
01 Documentació administrativa i comptable Sèrie 1944-1963
03 Projectes tècnics Sèrie 1852-1991
02 Expedients de llicència d'obertura Sèrie 1923-1988
Resultats 1 a 100 de 284