Cúria Reial Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Actuacions de la Cúria Sèrie
06 Inventaris de béns Sèrie
09 Llibres de determinacions o resolucions Sèrie
14 Llibres de manaments Sèrie
21 Llibres de suplicacions Sèrie
23 Plecs dels col·lectors de les execucions, penyores i crides Sèrie
24 Plets Sèrie 1643-1896
05 Expedients de limpieza de sangre Sèrie 1798-1846
15 Llibres d'obligacions Sèrie
12 Llibres d'enquestes o inquisicions Sèrie
13 Llibres de judicis Sèrie
17 Llibres de provisions i sentències Sèrie
20 Llibres de subhastes Sèrie
02 Comptes de la Cúria Sèrie
08 Llibres d'adjudicacions Sèrie
10 Llibres de drets reials Sèrie
11 Llibres d'empares Sèrie 1772-1803
03 Correspondència Sèrie 1740-1832
04 Diligències judicials Sèrie
07 Llibres comuns Sèrie 1629-1815
16 Llibres de penyores Sèrie
18 Llibres de "querimoniarum" Sèrie
19 Llibres de segrets Sèrie
22 Llibres de tutories Sèrie