Comptabilitat del pressupost general Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Balanços i comptes de resultats Sèrie 1923-2005