Comptabilitat Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 Caixa Sèrie 1864-1976
04 Intervenció de fons municipal Sèrie 1852-1966
02 Clavariat Sèrie 1540-1834
01 "Apeo" i amillarament Sèrie 1818-1956
03 Contribucions generals Sèrie 1561-1976
02 Talles Sèrie 1724-1844
05 Operacions no pressupostàries Sèrie 1953-1978
01 Registres de despeses Sèrie 1886-1952
01 Juraria Sèrie
02 Comptabilitat del pressupost general Sèrie 1953-1978
03 Documents comptables Sèrie 1928-1978
01 Liquidació Sèrie 1878-1980
06 Transferències i subvencions Sèrie
08 Càrrega i data Sèrie 1852-1936
03 Albarans Sèrie 1717-1836
02 Pressupost ordinari i extraordinari Sèrie 1864-1977
01 Bancs i comptes corrents Sèrie 1940-1941
07 Auxiliars d'ingressos i despeses Sèrie 1897-1932
02 Pagaments Sèrie
02 Cadastre Sèrie 1667-1976
04 Imposts i arbitris Sèrie 1819-1979
01 Comptes de recaptació Sèrie 1931-1966
04 Llibres del pressupost Sèrie 1868-1978