Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Baleares Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
01 /index.php/sp8h-fe34-edy4 Sèrie
03 Representants en Juntes i Patronats Sèrie
01 Excavacions arqueològiques Sèrie
01 /index.php/mdfa-fp8r-twz3 Sèrie
01 Actes culturals i socials Sèrie
03 Exposicions Sèrie
01 Correspondència classificada per institucions Sèrie
02 Congressos Sèrie
02 Subcomissió de Menorca Sèrie
03 Proctecció del Patrimoni Històric-artístic Sèrie
02 Llibre de Registre de correspondència Sèrie