Censos electorals Llista de l'inventari

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
02 Censos electorals Sèrie 1879-1965
01 Junta Municipal del Cens Electoral Sèrie 1812-1941