Fons històric del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB Inventory list

Identificador Sort ascending Títol Nivell de descripció Data Objecte digital
ENQ Enquestes lingüístiques 1998
NORML Normalització lingüística 1976 - 1998
PREMICUR Premis, cursos... 1979 - 1998
TREB Treballs de curs de Filologia hispànica [1977-78]
COR Correspondència 1976-01-19 - 1997-11-20
CTC Curs d’especialista universitari de Teatre Contemporani Català 2000
INFECON Informacions econòmiques 1977 - 1998
JG Juntes de govern 1993 - 2000
PLANT Plantilles 1979 - 1993
RELICE Relacions amb l'ICE (Institut de Ciències de l'Educació) 1979 - 1993
BEIAJ Beques i ajuts 1982 - 1997
CONVAC Convenis i acords 1989 - 1993
OPOS Oposicions i concursos 1981-2000
PLEST Plans d'estudis 1975 - 1995
TERMCAT Documentació relacionada amb el TERMCAT 1985 - 1998
CONREU Congressos, reunions, homenatges... 1975 - 1998
PROG Programes i bibliografia 1975 - 1985
PUBL Publicacions 1962 - 1993
RD Reunions diverses 1976 - 1999
RPREM Retalls de premsa 1980 - 1998