File report


Descripció arxivística jerarquia

# Codi de referència Títol Dates Restriccions d'accés
1 AMCM MUN-01-01-01-01-001 Consells 1528-1542 Cap resultat
2 AMCM MUN-01-01-01-01-002 Consells 1542-1549 Cap resultat
3 AMCM MUN-01-01-01-01-003 Consells 1569-1573 Cap resultat
4 AMCM MUN-01-01-01-01-004 Consells 1574-1578 Cap resultat
5 AMCM MUN-01-01-01-01-005 Consells 1578-1581 Cap resultat
6 AMCM MUN-01-01-01-01-006 Consells 1581-1584 Cap resultat
7 AMCM MUN-01-01-01-01-007 Consells 1585-1600 Cap resultat
8 AMCM MUN-01-01-01-01-008 Consells 1600-1607 Cap resultat
9 AMCM MUN-01-01-01-01-009 Consells 1607-1611 Cap resultat
10 AMCM MUN-01-01-01-01-010 Consells 1627-1642 Cap resultat
11 AMCM MUN-01-01-01-01-011 Consells 1641-1652 Cap resultat
12 AMCM MUN-01-01-01-01-012 Consells 1653-1691 Cap resultat
13 AMCM MUN-01-01-01-01-013 Consells 1691-1718 Cap resultat
14 AMCM MUN-01-02-01-01-001 Decret 1932 Cap resultat
15 AMCM MUN-01-02-01-01-002 Registre de Pregons 1899 - 1900 Cap resultat
16 AMCM MUN-01-03-01-01-001 Llibre d’actes 1718-1759 Cap resultat
17 AMCM MUN-01-03-01-01-002 Llibre d’actes 1760-1779 Cap resultat
18 AMCM MUN-01-03-01-01-003 Llibre d’actes 1780-1801 Cap resultat
19 AMCM MUN-01-03-01-01-004 Llibre d’actes 1801-1813 Cap resultat
20 AMCM MUN-01-03-01-01-005 Llibre d’actes 1816-1818 Cap resultat
21 AMCM MUN-01-03-01-01-006 Llibre d’actes 1819 Cap resultat
22 AMCM MUN-01-03-01-01-007 Llibre d’actes 1826-1832 Cap resultat
23 AMCM MUN-01-03-01-01-008 Llibre d’actes 1833-1840 Cap resultat
24 AMCM MUN-01-03-01-01-009 Llibre d’actes 1841-1843 Cap resultat
25 AMCM MUN-01-03-01-01-010 Llibre d’actes 1845-1847 Cap resultat
26 AMCM MUN-01-03-01-01-011 Llibre d’actes 1850-1869 Cap resultat
27 AMCM MUN-01-03-01-01-012 Llibre d’actes 1870-1880 Cap resultat
28 AMCM MUN-01-03-01-01-013 Llibre d’actes 1881-1889 Cap resultat
29 AMCM MUN-01-03-01-01-014 Llibre d’actes 1890-1896 Cap resultat
30 AMCM MUN-01-03-01-01-015 Llibre d’actes 1897-1900 Cap resultat
31 AMCM MUN-01-03-01-01-016 Llibre d’actes 1901 Cap resultat
32 AMCM MUN-01-03-01-01-017 Llibre d’actes 1902-1913 Cap resultat
33 AMCM MUN-01-03-01-01-018 Llibre d’actes 1914 Cap resultat
34 AMCM MUN-01-03-01-01-019 Llibre d’actes 1915 Cap resultat
35 AMCM MUN-01-03-01-01-020 Llibre d’actes 1916 Cap resultat
36 AMCM MUN-01-03-01-01-021 Llibre d’actes 1917 Cap resultat
37 AMCM MUN-01-03-01-01-022 Llibre d’actes 1918-1921 Cap resultat
38 AMCM MUN-01-03-01-01-023 Llibre d’actes 1921-1922 Cap resultat
39 AMCM MUN-01-03-01-01-024 Llibre d’actes 1922-1923 Cap resultat
40 AMCM MUN-01-03-01-01-025 Llibre d’actes 1923-1924 Cap resultat
41 AMCM MUN-01-03-01-01-026 Llibre d’actes 1924-1925 Cap resultat
42 AMCM MUN-01-03-01-01-027 Llibre d’actes 1925-1927 Cap resultat
43 AMCM MUN-01-03-01-01-028 Llibre d’actes 1931-1933 Cap resultat
44 AMCM MUN-01-03-01-01-029 Llibre d’actes 1933-1935 Cap resultat
45 AMCM MUN-01-03-01-01-030 Còpia de les Actes 1933-1936 Cap resultat
46 AMCM MUN-01-03-01-01-031 Llibre d’actes 1935-1937 Cap resultat
47 AMCM MUN-01-03-01-01-032 Llibre d’actes 1937-1940 Cap resultat
48 AMCM MUN-01-03-01-01-033 Llibre d’actes 1940-1944 Cap resultat
49 AMCM MUN-01-03-01-01-034 Llibre d’actes 1944-1948 Cap resultat
50 AMCM MUN-01-03-01-01-035 Llibre d’actes 1948-1953 Cap resultat
51 AMCM MUN-01-03-01-01-036 Llibre d'actes 1953-1964 Cap resultat
52 AMCM MUN-01-03-01-01-037 Llibre d'actes 1964-1971 Cap resultat
53 AMCM MUN-01-03-01-01-038 Llibre d'actes 1972-1978 Cap resultat
54 AMCM MUN-01-03-01-01-039 Llibre d'actes 1978-1983 Cap resultat
55 AMCM MUN-01-03-01-01-040 Llibre d'actes 1979-1982 Cap resultat
56 AMCM MUN-01-04-01-01-001 Actes Comissió Permanent 1950-1954 Cap resultat
57 AMCM MUN-01-04-01-01-002 Actes Comissió Permanent 1954-1959 Cap resultat
58 AMCM MUN-01-04-02-01-001 Actes Junta Municipal de vocals associats 1883-1916 Cap resultat
59 AMCM MUN-02-01-01-01-001 Certificats 1696-1794 Cap resultat
60 AMCM MUN-02-01-01-01-002 Certificats 1808-1870 Cap resultat
61 AMCM MUN-02-01-01-01-003 Certificats 1850-1888 Cap resultat
62 AMCM MUN-02-01-01-01-004 Certificats 1900-1936 Cap resultat
63 AMCM MUN-02-01-01-01-005 Certificats de conducta 1939 Cap resultat
64 AMCM MUN-02-01-01-02-001 Correspondència 1643-1799 Cap resultat
65 AMCM MUN-02-01-01-02-002 Correspondència 1801-1814 Cap resultat
66 AMCM MUN-02-01-01-02-003 Correspondència (ordres, decrets i providències) 1811-1812 Cap resultat
67 AMCM MUN-02-01-01-02-004 Correspondència (ordres i decrets Diputació Provincial) 1813 Cap resultat
68 AMCM MUN-02-01-01-02-005 Correspondència (ordres, decrets i providències) 1813 Cap resultat
69 AMCM MUN-02-01-01-02-006 Correspondència 1814-1819 Cap resultat
70 AMCM MUN-02-01-01-02-007 Correspondència 1820-1826 Cap resultat
71 AMCM MUN-02-01-01-02-008 Correspondència 1827-1828 Cap resultat
72 AMCM MUN-02-01-01-02-009 Correspondència 1829-1830 Cap resultat
73 AMCM MUN-02-01-01-02-010 Correspondència 1831-1834 Cap resultat
74 AMCM MUN-02-01-01-02-011 Correspondència 1834-1840 Cap resultat
75 AMCM MUN-02-01-01-02-012 Correspondència 1841, 1844, 1850 Cap resultat
76 AMCM MUN-02-01-01-02-013 Correspondència 1851-1852 Cap resultat
77 AMCM MUN-02-01-01-02-014 Correspondència 1853-1854 Cap resultat
78 AMCM MUN-02-01-01-02-015 Correspondència 1855, 1856, 1858 Cap resultat
79 AMCM MUN-02-01-01-02-016 Correspondència (béns nacionals) 1855 Cap resultat
80 AMCM MUN-02-01-01-02-017 Correspondència 1859-1860 Cap resultat
81 AMCM MUN-02-01-01-02-018 Correspondència 1861-1862 Cap resultat
82 AMCM MUN-02-01-01-02-019 Correspondència 1863-1864 Cap resultat
83 AMCM MUN-02-01-01-02-020 Correspondència 1865-1867 Cap resultat
84 AMCM MUN-02-01-01-02-021 Correspondència 1868-1869 Cap resultat
85 AMCM MUN-02-01-01-02-022 Correspondència 1870-1871 Cap resultat
86 AMCM MUN-02-01-01-02-023 Correspondència 1872-1873 Cap resultat
87 AMCM MUN-02-01-01-02-024 Correspondència 1874-1875 Cap resultat
88 AMCM MUN-02-01-01-02-025 Correspondència 1876-1877 Cap resultat
89 AMCM MUN-02-01-01-02-026 Correspondència 1878-1879 Cap resultat
90 AMCM MUN-02-01-01-02-027 Correspondència 1880-1881 Cap resultat
91 AMCM MUN-02-01-01-02-028 Correspondència 1882-1883 Cap resultat
92 AMCM MUN-02-01-01-02-029 Correspondència 1884 Cap resultat
93 AMCM MUN-02-01-01-02-030 Correspondència 1885 Cap resultat
94 AMCM MUN-02-01-01-02-031 Correspondència 1886-1887 Cap resultat
95 AMCM MUN-02-01-01-02-032 Correspondència 1888-1889 Cap resultat
96 AMCM MUN-02-01-01-02-033 Correspondència 1890 Cap resultat
97 AMCM MUN-02-01-01-02-034 Correspondència 1891 Cap resultat
98 AMCM MUN-02-01-01-02-035 Correspondència 1892 Cap resultat
99 AMCM MUN-02-01-01-02-036 Correspondència 1893 Cap resultat
100 AMCM MUN-02-01-01-02-037 Correspondència 1894 Cap resultat
101 AMCM MUN-02-01-01-02-038 Correspondència 1895 Cap resultat
102 AMCM MUN-02-01-01-02-039 Correspondència 1896 Cap resultat
103 AMCM MUN-02-01-01-02-040 Correspondència 1897 Cap resultat
104 AMCM MUN-02-01-01-02-041 Correspondència 1898 Cap resultat
105 AMCM MUN-02-01-01-02-042 Correspondència 1899 Cap resultat
106 AMCM MUN-02-01-01-02-043 Correspondència 1900 Cap resultat
107 AMCM MUN-02-01-01-02-044 Correspondència 1901 Cap resultat
108 AMCM MUN-02-01-01-02-045 Correspondència 1902 Cap resultat
109 AMCM MUN-02-01-01-02-046 Correspondència 1903 Cap resultat
110 AMCM MUN-02-01-01-02-047 Correspondència 1904 Cap resultat
111 AMCM MUN-02-01-01-02-048 Correspondència 1905 Cap resultat
112 AMCM MUN-02-01-01-02-049 Correspondència 1906 Cap resultat
113 AMCM MUN-02-01-01-02-050 Correspondència 1907 Cap resultat
114 AMCM MUN-02-01-01-02-051 Correspondència 1908 Cap resultat
115 AMCM MUN-02-01-01-02-052 Correspondència 1909 Cap resultat
116 AMCM MUN-02-01-01-02-053 Correspondència 1910 Cap resultat
117 AMCM MUN-02-01-01-02-054 Correspondència 1911 Cap resultat
118 AMCM MUN-02-01-01-02-055 Correspondència 1912 Cap resultat
119 AMCM MUN-02-01-01-02-056 Correspondència 1912 Cap resultat
120 AMCM MUN-02-01-01-02-057 Correspondència 1913 Cap resultat
121 AMCM MUN-02-01-01-02-058 Correspondència 1913 Cap resultat
122 AMCM MUN-02-01-01-02-059 Correspondència 1914 Cap resultat
123 AMCM MUN-02-01-01-02-060 Correspondència 1915 Cap resultat
124 AMCM MUN-02-01-01-02-061 Correspondència 1915 Cap resultat
125 AMCM MUN-02-01-01-02-062 Correspondència 1916 Cap resultat
126 AMCM MUN-02-01-01-02-063 Correspondència 1916 Cap resultat
127 AMCM MUN-02-01-01-02-064 Correspondència 1917 Cap resultat
128 AMCM MUN-02-01-01-02-065 Correspondència 1918 Cap resultat
129 AMCM MUN-02-01-01-02-066 Correspondència 1919 Cap resultat
130 AMCM MUN-02-01-01-02-067 Correspondència 1920 Cap resultat
131 AMCM MUN-02-01-01-02-068 Correspondència 1921 Cap resultat
132 AMCM MUN-02-01-01-02-069 Correspondència 1922 Cap resultat
133 AMCM MUN-02-01-01-02-070 Correspondència 1923 Cap resultat
134 AMCM MUN-02-01-01-02-071 Correspondència 1924 Cap resultat
135 AMCM MUN-02-01-01-02-072 Correspondència 1925 Cap resultat
136 AMCM MUN-02-01-01-02-073 Correspondència 1926 Cap resultat
137 AMCM MUN-02-01-01-02-074 Correspondència 1927 Cap resultat
138 AMCM MUN-02-01-01-02-075 Correspondència 1928 Cap resultat
139 AMCM MUN-02-01-01-02-076 Correspondència 1929 Cap resultat
140 AMCM MUN-02-01-01-02-077 Correspondència 1930 Cap resultat
141 AMCM MUN-02-01-01-02-078 Correspondència 1931 Cap resultat
142 AMCM MUN-02-01-01-02-079 Correspondència 1932 Cap resultat
143 AMCM MUN-02-01-01-02-080 Correspondència 1933 Cap resultat
144 AMCM MUN-02-01-01-02-081 Correspondència 1934 Cap resultat
145 AMCM MUN-02-01-01-02-082 Correspondència 1935 Cap resultat
146 AMCM MUN-02-01-01-02-083 Correspondència 1936 Cap resultat
147 AMCM MUN-02-01-01-02-084 Correspondència 1937 Cap resultat
148 AMCM MUN-02-01-01-02-085 Correspondència 1938 Cap resultat
149 AMCM MUN-02-01-01-02-086 Correspondència 1938 Cap resultat
150 AMCM MUN-02-01-01-02-087 Correspondència 1939 Cap resultat
151 AMCM MUN-02-01-01-02-088 Correspondència 1939 Cap resultat
152 AMCM MUN-02-01-01-02-089 Borrador d’oficis 1842-1843 Cap resultat
153 AMCM MUN-02-01-01-02-090 Copiador d’oficis 1851-1865 Cap resultat
154 AMCM MUN-02-01-01-02-091 Copiador d’oficis 1863-1875 Cap resultat
155 AMCM MUN-02-01-01-02-092 Copiador d’oficis 1875-1882 Cap resultat
156 AMCM MUN-02-01-01-02-093 Copiador d’oficis 1883-1888 Cap resultat
157 AMCM MUN-02-01-01-02-094 Copiador d’oficis 1889-1892 Cap resultat
158 AMCM MUN-02-01-01-02-095 Copiador d’oficis 1893-1899 Cap resultat
159 AMCM MUN-02-01-01-03-001 Documentació impresa 1740-1800 Cap resultat
160 AMCM MUN-02-01-01-03-002 Secretaria Ajuntament segle XIX Cap resultat
161 AMCM MUN-02-01-01-03-003 Instàncies 1805-1852 Cap resultat
162 AMCM MUN-02-01-01-03-004 Documentació impresa 1821 Cap resultat
163 AMCM MUN-02-01-01-03-005 Representacions a entitats superiors 1847, 1850 Cap resultat
164 AMCM MUN-02-01-01-03-006 Bolletins 1852-1898 Cap resultat
165 AMCM MUN-02-01-01-03-007 Instàncies 1862-1899 Cap resultat
166 AMCM MUN-02-01-01-03-008 Diversos 1887 Cap resultat
167 AMCM MUN-02-01-01-03-009 Actes fitació 1889-1896 Cap resultat
168 AMCM MUN-02-01-01-03-010 Ordenances municipals 1895 Cap resultat
169 AMCM MUN-02-01-01-03-011 Extractes acords Ajuntament 1896-1901 Cap resultat
170 AMCM MUN-02-01-01-03-012 Comptes apoderat 1913-1923 Cap resultat
171 AMCM MUN-02-01-01-03-013 Instàncies 1916-1940 Cap resultat
172 AMCM MUN-02-01-01-03-014 Llibre de registre publicacions “Gaceta” i “Boletines Oficiales” 1927-1930 Cap resultat
173 AMCM MUN-02-01-01-03-015 Comptes apoderat 1927-1934 Cap resultat
174 AMCM MUN-02-01-01-03-016 Diversos 1932, 1936 Cap resultat
175 AMCM MUN-02-01-01-03-017 Memòria Guerra Civil 1939 Cap resultat
176 AMCM MUN-02-01-01-03-018 Comptes apoderat 1942-1943 Cap resultat
177 AMCM MUN-02-01-01-03-019 Serveis Ajuntament segle XX Cap resultat
178 AMCM MUN-02-01-02-01-001 Llibre d’entrades 1901 Cap resultat
179 AMCM MUN-02-01-02-01-002 Llibre d’entrades 1917, 1924-1927 Cap resultat
180 AMCM MUN-02-01-02-01-003 Llibre d’entrades 1924-1937 Cap resultat
181 AMCM MUN-02-01-02-01-004 Llibre d’entrades 1938-1941 Cap resultat
182 AMCM MUN-02-01-02-02-001 Llibre de sortides 1899-1900 Cap resultat
183 AMCM MUN-02-01-02-02-002 Llibre de sortides 1901 Cap resultat
184 AMCM MUN-02-01-02-02-003 Llibre de sortides 1901-1909 Cap resultat
185 AMCM MUN-02-01-02-02-004 Llibre de sortides 1910-1916 Cap resultat
186 AMCM MUN-02-01-02-02-005 Llibre de sortides 1917-1924 Cap resultat
187 AMCM MUN-02-01-02-02-006 Llibre de sortides 1924-1926 Cap resultat
188 AMCM MUN-02-01-02-02-007 Llibre de sortides 1928-1937 Cap resultat
189 AMCM MUN-02-02-01-01-001 Capbreus 1631 Cap resultat
190 AMCM MUN-02-02-01-01-002 Capbrevacions 1715-1776 Cap resultat
191 AMCM MUN-02-02-01-01-003 Capbrevacions 1778-1779 Cap resultat
192 AMCM MUN-02-02-01-02-001 Inventari patrimonial 1862-1889 Cap resultat
193 AMCM MUN-02-02-02-01-01 Censos establiments rovellar de Búger 1748 Cap resultat
194 AMCM MUN-02-02-02-01-02 Censos establiments rovellar de Búger 1765 Cap resultat
195 AMCM MUN-02-02-02-01-03 Censos establiments rovellar de Búger Cap resultat
196 AMCM MUN-02-02-02-01-04 Censos establiments rovellar de Búger 1793 Cap resultat
197 AMCM MUN-02-02-02-01-05 Censos establiments rovellar de Búger 1795 Cap resultat
198 AMCM MUN-02-02-02-01-06 Censos establiments rovellar de Búger 1817 Cap resultat
199 AMCM MUN-02-02-02-01-07 Censos establiments rovellar de Búger Cap resultat
200 AMCM MUN-02-02-02-01-08 Censos establiments rovellar de Búger Cap resultat
201 AMCM MUN-02-02-03-01-001 Culte i clergat 1563-1837 Cap resultat
202 AMCM MUN-02-03-01-01-001 Expedients personal 1803-1895 Cap resultat
203 AMCM MUN-02-03-01-01-002 Expedients personal 1912-1925 Cap resultat
204 AMCM MUN-02-03-01-01-003 Expedients personal 1931-1942 Cap resultat
205 AMCM MUN-02-03-01-01-004 Expedients Cap resultat
206 AMCM MUN-02-03-01-01-005 Jornal personal 1837-1894 Cap resultat
207 AMCM MUN-02-03-01-01-006 Jornal personal 1896-1937 Cap resultat
208 AMCM MUN-02-03-01-01-007 Despeses de salaris 1933-1936 Cap resultat
209 AMCM MUN-03-01-01-01-001 Diners i forments 1571 Cap resultat
210 AMCM MUN-03-01-01-01-002 Diners i forments 1585-1607 Cap resultat
211 AMCM MUN-03-01-01-01-003 Diners i forments 1607-1612 Cap resultat
212 AMCM MUN-03-01-01-01-004 Diners i forments 1617-1637 Cap resultat
213 AMCM MUN-03-01-01-01-005 Diners i forments 1638-1678 Cap resultat
214 AMCM MUN-03-01-01-01-006 Diners i forments 1678-1690 Cap resultat
215 AMCM MUN-03-01-01-01-007 Diners i forments 1690-1691 Cap resultat
216 AMCM MUN-03-01-01-01-008 Diners i forments 1705, 1711, 1712 Cap resultat
217 AMCM MUN-03-01-01-01-009 Diners i forments 1719 Cap resultat
218 AMCM MUN-03-01-01-01-010 Diners i forments 1722-1723 Cap resultat
219 AMCM MUN-03-01-01-01-011 Diners i forments 1722-1723 Cap resultat
220 AMCM MUN-03-01-01-01-012 Diners i forments 1744, 1749-1800 Cap resultat
221 AMCM MUN-03-01-01-01-013 Diners i forments 1804 Cap resultat
222 AMCM MUN-03-01-01-01-014 Diners i forments 1914 Cap resultat
223 AMCM MUN-03-01-01-01-015 Actes Junta municipal d’abastiment 1925 Cap resultat
224 AMCM MUN-03-01-01-02-001 Denúncies carnisseria 1747-1786 Cap resultat
225 AMCM MUN-03-01-01-02-002 Registre reses carnisseria 1736, 1752, 1814-1817 Cap resultat
226 AMCM MUN-03-01-02-01-001 Registre escorxador públic 1902-1904 Cap resultat
227 AMCM MUN-03-01-02-01-002 Registre escorxador públic 1902-1904, 1924-1926 Cap resultat
228 AMCM MUN-03-02-01-01-001 Documentació fil·loxera 1878 Cap resultat
229 AMCM MUN-03-02-01-01-002 Instàncies Junta agraria 1881 i 1912 Cap resultat
230 AMCM MUN-03-02-01-01-003 Actes Junta local de plagues de camp 1909 Cap resultat
231 AMCM MUN-03-02-01-01-004 Junta municipal de reforma agrària Cap resultat
232 AMCM MUN-03-02-01-02-001 Estadística producció Cap resultat
233 AMCM MUN-03-02-01-02-002 Estat manufactura, oficis i fàbriques 1805-1816 Cap resultat
234 AMCM MUN-03-02-02-01-001 Estadística ramadera Cap resultat
235 AMCM MUN-03-02-02-01-002 Relació pinsos 1938 Cap resultat
236 AMCM MUN-03-02-02-01-003 Juraments ramat 1938 Cap resultat
237 AMCM MUN-03-02-02-01-004 Relació nombre asnes i particulars (s. XVIII) Preus guàrdies del camp de la villa (s. XIX) Cap resultat
238 AMCM MUN-03-02-02-01-005 Guia circulació animals 1939 1939 Cap resultat
239 AMCM MUN-03-03-01-01-001 Registre defuncions 1927-1929, 1941-1961 Cap resultat
240 AMCM MUN-03-03-01-01-002 Enterrament parròquia de Búger 1804-1805 Cap resultat
241 AMCM MUN-03-04-01-01-01 Societats 1871-1934 Cap resultat
242 AMCM MUN-03-05-01-01-001 Actes de la Junta Instrucció Pública 1859-1924 Cap resultat
243 AMCM MUN-03-05-01-02-001 Correspondència Junta Instrucció Pública 1860-1870 Cap resultat
244 AMCM MUN-03-05-01-02-002 Correspondència Junta Instrucció Pública 1871-1880 Cap resultat
245 AMCM MUN-03-05-01-02-003 Correspondència Junta Instrucció Pública 1881-1892 Cap resultat
246 AMCM MUN-03-05-01-02-004 Correspondència Junta Instrucció Pública 1904-1905, 1919 Cap resultat
247 AMCM MUN-03-05-01-02-005 Correspondència Junta local de primera ensenyança 1923-1926, 1930 Cap resultat
248 AMCM MUN-03-05-02-01-001 Estadística Instrucció Pública Cap resultat
249 AMCM MUN-03-05-02-01-002 Mestres 1719-1936 Cap resultat
250 AMCM MUN-03-05-02-01-003 Alumnat 1883-1923 Cap resultat
251 AMCM MUN-03-05-02-01-004 Comptabilitat escolar 1853-1918, 1933 Cap resultat
252 AMCM MUN-03-05-02-01-005 Informació escolar 1906-1943 Cap resultat
253 AMCM MUN-03-05-02-01-006 Construcció escolar 1879-1880, 1908-1924 Cap resultat
254 AMCM MUN-03-05-02-01-007 Construcció escolar 1930-1936 Cap resultat
255 AMCM MUN-03-05-02-01-008 Cens i estadístiques escolars 1884-1927 Cap resultat
256 AMCM MUN-03-06-01-001 Quintes 1771 Cap resultat
257 AMCM MUN-03-06-01-002 Quintes 1773 Cap resultat
258 AMCM MUN-03-06-01-003 Quintes 1775-1777 Cap resultat
259 AMCM MUN-03-06-01-004 Allistaments i sortejos milícies 1774-1794 Cap resultat
260 AMCM MUN-03-06-01-005 Allistaments i sortejos milícies 1798 Cap resultat
261 AMCM MUN-03-06-01-006 Expedient general quintes 1824 Cap resultat
262 AMCM MUN-03-06-01-007 Voluntaris reialistes 1826 Cap resultat
263 AMCM MUN-03-06-01-008 Expedient general quintes 1827 Cap resultat
264 AMCM MUN-03-06-01-009 Expedient general quintes 1830 Cap resultat
265 AMCM MUN-03-06-01-010 Expedient general quintes 1833 Cap resultat
266 AMCM MUN-03-06-01-011 Expedient general quintes 1834 Cap resultat
267 AMCM MUN-03-06-01-012 Expedient general quintes 1835 Cap resultat
268 AMCM MUN-03-06-01-013 Expedient general quintes 1836 Cap resultat
269 AMCM MUN-03-06-01-014 Expedient general quintes 1838 Cap resultat
270 AMCM MUN-03-06-01-015 Expedient general quintes 1839 Cap resultat
271 AMCM MUN-03-06-01-016 Expedient general quintes 1840 Cap resultat
272 AMCM MUN-03-06-01-017 Expedient general quintes 1841 Cap resultat
273 AMCM MUN-03-06-01-018 Expedient general quintes 1842 Cap resultat
274 AMCM MUN-03-06-01-019 Milícia urbana (Nacional) 1834-1842 Cap resultat
275 AMCM MUN-03-06-01-020 Expedient general quintes 1844 Cap resultat
276 AMCM MUN-03-06-01-021 Expedient general quintes 1845 Cap resultat
277 AMCM MUN-03-06-01-022 Expedient general quintes 1847 Cap resultat
278 AMCM MUN-03-06-01-023 Sorteigs 1848-1849 Cap resultat
279 AMCM MUN-03-06-01-024 Expedient general quintes 1852 Cap resultat
280 AMCM MUN-03-06-01-025 Expedient general quintes 1853 Cap resultat
281 AMCM MUN-03-06-01-026 Sorteig dels mossos solters, casats i vidus 1854 Cap resultat
282 AMCM MUN-03-06-01-027 Allistament dels mossos solters, casats i vidus 1855 Cap resultat
283 AMCM MUN-03-06-01-028 Milícia urbana (Nacional) 1854-1855 Cap resultat
284 AMCM MUN-03-06-01-029 Allistament dels mossos solters, casats i vidus 1856 Cap resultat
285 AMCM MUN-03-06-01-030 Expedient sorteig mossos 1858 Cap resultat
286 AMCM MUN-03-06-01-031 Expedient sorteig mossos 1859 Cap resultat
287 AMCM MUN-03-06-01-032 Expedient sorteig mossos 1859 Cap resultat
288 AMCM MUN-03-06-01-033 Expedient sorteig mossos 1860 Cap resultat
289 AMCM MUN-03-06-01-034 Expedient sorteig mossos 1861 Cap resultat
290 AMCM MUN-03-06-01-035 Expedient sorteig mossos 1862 Cap resultat
291 AMCM MUN-03-06-01-036 Expedient sorteig mossos 1863 Cap resultat
292 AMCM MUN-03-06-01-037 Expedient sorteig mossos 1865 Cap resultat
293 AMCM MUN-03-06-01-038 Expedient sorteig mossos 1866 Cap resultat
294 AMCM MUN-03-06-01-039 Expedient sorteig mossos 1867 Cap resultat
295 AMCM MUN-03-06-01-040 Expedient sorteig mossos 1868 Cap resultat
296 AMCM MUN-03-06-01-041 Expedient sorteig mossos 1869 Cap resultat
297 AMCM MUN-03-06-01-042 Expedient sorteig mossos 1870 Cap resultat
298 AMCM MUN-03-06-01-043 Expedient sorteig mossos 1870 Cap resultat
299 AMCM MUN-03-06-01-044 Expedient sorteig mossos 1871 Cap resultat
300 AMCM MUN-03-06-01-045 Expedient sorteig mossos 1873 Cap resultat
301 AMCM MUN-03-06-01-046 Expedient sorteig mossos 1874 Cap resultat
302 AMCM MUN-03-06-01-047 Expedient per la reserva, allistament de febrer i maig 1874 Cap resultat
303 AMCM MUN-03-06-01-048 Expedient per la reserva extraordinària 1874 Cap resultat
304 AMCM MUN-03-06-01-049 Expedient per la reserva extraordinària 1875 Cap resultat
305 AMCM MUN-03-06-01-050 Expedient per la reserva extraordinària 1877 Cap resultat
306 AMCM MUN-03-06-01-051 Expedient sorteig mossos 1878 Cap resultat
307 AMCM MUN-03-06-01-052 Expedient sorteig mossos 1879 Cap resultat
308 AMCM MUN-03-06-01-053 Expedient sorteig mossos 1880 Cap resultat
309 AMCM MUN-03-06-01-054 Expedient sorteig mossos 1881 Cap resultat
310 AMCM MUN-03-06-01-055 Expedient sorteig mossos 1882 Cap resultat
311 AMCM MUN-03-06-01-056 Quintes 1897 Cap resultat
312 AMCM MUN-03-06-01-057 Quintes 1897 Cap resultat
313 AMCM MUN-03-06-01-058 Quintes 1898 Cap resultat
314 AMCM MUN-03-06-01-059 Quintes 1899 Cap resultat
315 AMCM MUN-03-06-01-060 Quintes 1901 Cap resultat
316 AMCM MUN-03-06-01-061 Quintes 1902 Cap resultat
317 AMCM MUN-03-06-01-062 Quintes 1902 Cap resultat
318 AMCM MUN-03-06-01-063 Quintes 1903 Cap resultat
319 AMCM MUN-03-06-01-064 Quintes 1904 Cap resultat
320 AMCM MUN-03-06-01-065 Quintes 1905 Cap resultat
321 AMCM MUN-03-06-01-066 Quintes 1907 Cap resultat
322 AMCM MUN-03-06-01-067 Quintes 1908 Cap resultat
323 AMCM MUN-03-06-01-068 Quintes 1909 Cap resultat
324 AMCM MUN-03-06-01-069 Quintes 1910 Cap resultat
325 AMCM MUN-03-06-01-070 Quintes 1911 Cap resultat
326 AMCM MUN-03-06-01-071 Quintes 1912 Cap resultat
327 AMCM MUN-03-06-01-072 Quintes 1913 Cap resultat
328 AMCM MUN-03-06-01-073 Quintes 1914 Cap resultat
329 AMCM MUN-03-06-01-074 Quintes 1915 Cap resultat
330 AMCM MUN-03-06-01-075 Quintes 1916 Cap resultat
331 AMCM MUN-03-06-01-076 Quintes 1917 Cap resultat
332 AMCM MUN-03-06-01-077 Quintes 1918 Cap resultat
333 AMCM MUN-03-06-01-078 Quintes 1919 Cap resultat
334 AMCM MUN-03-06-01-079 Quintes 1920 Cap resultat
335 AMCM MUN-03-06-01-080 Quintes 1921 Cap resultat
336 AMCM MUN-03-06-01-081 Quintes 1922 Cap resultat
337 AMCM MUN-03-06-01-082 Quintes 1923 Cap resultat
338 AMCM MUN-03-06-01-083 Revista de classes passives 1920-1923 Cap resultat
339 AMCM MUN-03-06-01-084 Quintes 1924 Cap resultat
340 AMCM MUN-03-06-01-085 Quintes 1925 Cap resultat
341 AMCM MUN-03-06-01-086 Revista anual i de comisari 1880, 1884, 1900-1939 Cap resultat
342 AMCM MUN-03-06-02-01-001 Cens requisició militar 1837 Cap resultat
343 AMCM MUN-03-06-02-01-002 Cens requisició militar 1926-1937 Cap resultat
344 AMCM MUN-03-06-03-001 Llicències per no entrar en sorteig de quintes 1773 Cap resultat
345 AMCM MUN-03-06-03-002 Sorteig reemplaç Exèrcit 1793 Cap resultat
346 AMCM MUN-03-06-03-003 Sorteig reemplaç Exèrcit 1794 Cap resultat
347 AMCM MUN-03-06-03-004 Sorteig reemplaç Exèrcit 1795 Cap resultat
348 AMCM MUN-03-06-03-005 Padró d’habitants 1801 Cap resultat
349 AMCM MUN-03-06-03-006 Allistaments i sortejos reemplaç milícies provincials 1802 Cap resultat
350 AMCM MUN-03-06-03-007 Sortejos reemplaç milícies 1803 Cap resultat
351 AMCM MUN-03-06-03-008 Sortejos reemplaç milícies 1804 Cap resultat
352 AMCM MUN-03-06-03-009 Sortejos reemplaç milícies 1805 Cap resultat
353 AMCM MUN-03-06-03-010 Sortejos reemplaç milícies 1808 Cap resultat
354 AMCM MUN-03-06-03-011 Sortejos reemplaç milícies 1809 Cap resultat
355 AMCM MUN-03-06-03-012 Reemplaç Exèrcit 1809 Cap resultat
356 AMCM MUN-03-06-03-013 Reemplaç Exèrcit 1811-112 Cap resultat
357 AMCM MUN-03-06-03-014 Reemplaç Exèrcit 1812 Cap resultat
358 AMCM MUN-03-06-03-015 Padró i allistament Exèrcit 1813 Cap resultat
359 AMCM MUN-03-06-03-016 Allistaments i sortejos reemplaç milícies provincials 1815 Cap resultat
360 AMCM MUN-03-06-03-017 Allistaments i sortejos reemplaç milícies provincials 1816 Cap resultat
361 AMCM MUN-03-06-03-018 Reemplaç Exèrcit 1816 Cap resultat
362 AMCM MUN-03-06-03-019 Llicències per cumplits 1817 Cap resultat
363 AMCM MUN-03-06-03-020 Reemplaç Exèrcit 1818 Cap resultat
364 AMCM MUN-03-06-03-021 Padró i reemplaç Exèrcit 1820 Cap resultat
365 AMCM MUN-03-06-03-022 Sorteig reemplaç Exèrcit 1821 Cap resultat
366 AMCM MUN-03-06-03-023 Sorteig reemplaç Exèrcit 1822 Cap resultat
367 AMCM MUN-03-06-03-024 Padró i reemplaç Exèrcit 1823 Cap resultat
368 AMCM MUN-03-06-03-025 Reemplaç Milícia Nacional Activa 1823 Cap resultat
369 AMCM MUN-03-06-03-026 Sortejos reemplaç milícies provincials 1824 Cap resultat
370 AMCM MUN-03-06-03-027 Sortejos reemplaç milícies provincials 1825 Cap resultat
371 AMCM MUN-03-06-03-028 Sortejos reemplaç milícies provincials 1826 Cap resultat
372 AMCM MUN-03-06-03-029 Sortejos reemplaç milícies provincials 1830 Cap resultat
373 AMCM MUN-03-06-03-030 Sortejos reemplaç milícies provincials 1831 Cap resultat
374 AMCM MUN-03-06-03-031 Expedient reemplaç Exèrcit 1831 Cap resultat
375 AMCM MUN-03-06-03-032 Sortejos reemplaç milícies provincials de Mallorca 1832 Cap resultat
376 AMCM MUN-03-06-03-033 Sortejos reemplaç milícies provincials de Mallorca 1834 Cap resultat
377 AMCM MUN-03-06-03-034 Sortejos reemplaç milícies provincials de Mallorca 1834 Cap resultat
378 AMCM MUN-03-06-03-035 Reemplaç Exèrcit 1843 Cap resultat
379 AMCM MUN-03-06-03-036 Reemplaç Exèrcit 1846 Cap resultat
380 AMCM MUN-03-06-03-037 Expedient sorteig mossos nova llei reemplaç 1857 Cap resultat
381 AMCM MUN-03-06-03-038 Sortejos reemplaç milícies provincials 1857 Cap resultat
382 AMCM MUN-03-06-03-039 Sortejos reemplaç milícies provincials 1858 Cap resultat
383 AMCM MUN-03-06-03-040 Sortejos reemplaç milícies provincials 1859 Cap resultat
384 AMCM MUN-03-06-03-041 Reemplaç 1883 Cap resultat
385 AMCM MUN-03-06-03-042 Reemplaç 1884 Cap resultat
386 AMCM MUN-03-06-03-043 Reemplaç 1885 Cap resultat
387 AMCM MUN-03-06-03-044 Reemplaç 1886 Cap resultat
388 AMCM MUN-03-06-03-045 Reemplaç 1887 Cap resultat
389 AMCM MUN-03-06-03-046 Reemplaç 1888 Cap resultat
390 AMCM MUN-03-06-03-047 Reemplaç 1889 Cap resultat
391 AMCM MUN-03-06-03-048 Reemplaç 1890 Cap resultat
392 AMCM MUN-03-06-03-049 Reemplaç 1891 Cap resultat
393 AMCM MUN-03-06-03-050 Reemplaç 1892 Cap resultat
394 AMCM MUN-03-06-03-051 Reemplaç 1893 Cap resultat
395 AMCM MUN-03-06-03-052 Reemplaç 1894 Cap resultat
396 AMCM MUN-03-06-03-053 Llicències ilimitades 1890, 1891, 1894 Cap resultat
397 AMCM MUN-03-06-03-054 Reemplaç 1895 Cap resultat
398 AMCM MUN-03-06-03-055 Reemplaç 1896 Cap resultat
399 AMCM MUN-03-06-03-056 Llicències 1900 Cap resultat
400 AMCM MUN-03-06-03-057 Llicències 1903-1936 Cap resultat
401 AMCM MUN-03-06-03-058 Reemplaç 1926 Cap resultat
402 AMCM MUN-03-06-03-059 Reemplaç 1927 Cap resultat
403 AMCM MUN-03-06-03-060 Reemplaç 1928 Cap resultat
404 AMCM MUN-03-06-03-061 Reemplaç 1929 Cap resultat
405 AMCM MUN-03-06-03-062 Reemplaç 1930 Cap resultat
406 AMCM MUN-03-06-03-063 Reemplaç 1931 Cap resultat
407 AMCM MUN-03-06-03-064 Reemplaç 1932 Cap resultat
408 AMCM MUN-03-06-03-065 Reemplaç 1933 Cap resultat
409 AMCM MUN-03-06-03-066 Reemplaç 1934 Cap resultat
410 AMCM MUN-03-06-03-067 Reemplaç 1935 Cap resultat
411 AMCM MUN-03-06-03-068 Reemplaç 1936 Cap resultat
412 AMCM MUN-03-06-03-069 Reemplaç 1937 Cap resultat
413 AMCM MUN-03-06-03-070 Reemplaç 1938 Cap resultat
414 AMCM MUN-03-06-03-071 Reemplaç 1939 Cap resultat
415 AMCM MUN-03-06-04-01-001 Correspondència militar 1899-1900 Cap resultat
416 AMCM MUN-03-06-04-01-002 Correspondència militar 1902-1911 Cap resultat
417 AMCM MUN-03-06-04-02-001 Documentació militar 1617-1696 Cap resultat
418 AMCM MUN-03-06-04-02-002 Documentació militar 1711-1782 Cap resultat
419 AMCM MUN-03-06-04-02-003 Documentació militar 1852 Cap resultat
420 AMCM MUN-03-07-01-01-001 Comissió local d’estadística territorial 1858-1861 Cap resultat
421 AMCM MUN-03-07-01-01-002 Actes Junta amillaradora d’estadística 1881 Cap resultat
422 AMCM MUN-03-07-01-02-001 Estadística territorial Cap resultat
423 AMCM MUN-03-07-01-02-002 Estadístiques (diversos) Cap resultat
424 AMCM MUN-03-07-01-03-001 Cèdules inscripció cens població 1877 Cap resultat
425 AMCM MUN-03-07-01-03-002 Cens població 1877 Cap resultat
426 AMCM MUN-03-07-01-03-003 Cens població 1879 Cap resultat
427 AMCM MUN-03-07-01-04-000 Padró d'habitants 1801 Cap resultat
428 AMCM MUN-03-07-01-04-001 Matrícula d’habitats d’allotjaments 1801 Cap resultat
429 AMCM MUN-03-07-01-04-002 Matrícula d’habitats d’allotjaments 1810 Cap resultat
430 AMCM MUN-03-07-01-04-003 Padró per allotjaments 1815 Cap resultat
431 AMCM MUN-03-07-01-04-004 Padró per allotjaments 1816 Cap resultat
432 AMCM MUN-03-07-01-04-005 Padró per allotjaments 1819 Cap resultat
433 AMCM MUN-03-07-01-04-006 Padró per allotjaments 1823 Cap resultat
434 AMCM MUN-03-07-01-04-007 Rectificació padró general 1824-1847 Cap resultat
435 AMCM MUN-03-07-01-04-008 Padró 1830 Cap resultat
436 AMCM MUN-03-07-01-04-009 Padró d’habitants 1801-1852 Cap resultat
437 AMCM MUN-03-07-01-04-010 Cèdules d’inscripció i padró 1857 Cap resultat
438 AMCM MUN-03-07-01-04-011 Padró general veïnat 1858 Cap resultat
439 AMCM MUN-03-07-01-04-012 Padró general veïnat 1859 Cap resultat
440 AMCM MUN-03-07-01-04-013 Padró general veïnat 1860 Cap resultat
441 AMCM MUN-03-07-01-04-014 Padró general veïnat 1861 Cap resultat
442 AMCM MUN-03-07-01-04-015 Padró Junta Municipal 1861 Cap resultat
443 AMCM MUN-03-07-01-04-016 Padró general veïnat 1862 Cap resultat
444 AMCM MUN-03-07-01-04-017 Padró general veïnat 1864 Cap resultat
445 AMCM MUN-03-07-01-04-018 Padró general veïnat 1867 Cap resultat
446 AMCM MUN-03-07-01-04-019 Padró general veïnat 1867 Cap resultat
447 AMCM MUN-03-07-01-04-020 Padró general veïnat 1868 Cap resultat
448 AMCM MUN-03-07-01-04-021 Padró general veïnat 1869 Cap resultat
449 AMCM MUN-03-07-01-04-022 Padró general veïnat 1871 Cap resultat
450 AMCM MUN-03-07-01-04-023 Padró general veïnat 1873 Cap resultat
451 AMCM MUN-03-07-01-04-024 Padró 1875 Cap resultat
452 AMCM MUN-03-07-01-04-025 Padró general veïnat 1875 Cap resultat
453 AMCM MUN-03-07-01-04-026 Padró 1875 Cap resultat
454 AMCM MUN-03-07-01-04-027 Rectificació padró veïnat 1880 Cap resultat
455 AMCM MUN-03-07-01-04-028 Rectificació padró veïnat 1880 Cap resultat
456 AMCM MUN-03-07-01-04-029 Padró habitants 1882 Cap resultat
457 AMCM MUN-03-07-01-04-030 Rectificació padró veïnat 1884-1885 Cap resultat
458 AMCM MUN-03-07-01-04-031 Rectificació padró veïnat 1885-1886 Cap resultat
459 AMCM MUN-03-07-01-04-032 Rectificació padró veïnat 1888-1889 Cap resultat
460 AMCM MUN-03-07-01-04-033 Rectificació padró veïnat 1889 Cap resultat
461 AMCM MUN-03-07-01-04-034 Rectificació padró veïnat 1889 Cap resultat
462 AMCM MUN-03-07-01-04-035 Padró veïnat 1890 Cap resultat
463 AMCM MUN-03-07-01-04-036 Padró general 1891 Cap resultat
464 AMCM MUN-03-07-01-04-037 Padró general 1892 Cap resultat
465 AMCM MUN-03-07-01-04-038 Padró general 1893 Cap resultat
466 AMCM MUN-03-07-01-04-039 Padró general 1894 Cap resultat
467 AMCM MUN-03-07-01-04-040 Padró general 1895 Cap resultat
468 AMCM MUN-03-07-01-04-041 Padró general 1896 Cap resultat
469 AMCM MUN-03-07-01-04-042 Padró general 1897 Cap resultat
470 AMCM MUN-03-07-01-04-043 Padró general 1898 Cap resultat
471 AMCM MUN-03-07-01-04-044 Padró general 1899 Cap resultat
472 AMCM MUN-03-07-01-04-045 Padró general 1901 Cap resultat
473 AMCM MUN-03-07-01-04-046 Padró general 1903 Cap resultat
474 AMCM MUN-03-07-01-04-047 Padró 1903 Cap resultat
475 AMCM MUN-03-07-01-04-048 Padró general 1910 Cap resultat
476 AMCM MUN-03-07-01-04-049 Padró general 1914 Cap resultat
477 AMCM MUN-03-07-01-04-050 Padró general 1916 Cap resultat
478 AMCM MUN-03-07-01-04-051 Padró municipal 1924 Cap resultat
479 AMCM MUN-03-07-01-04-052 Padró municipal. Quadern auxiliar 1924 Cap resultat
480 AMCM MUN-03-07-01-04-053 Padró municipal 1924 Cap resultat
481 AMCM MUN-03-07-01-04-054 Padró municipal. Quadern auxiliar 1925 Cap resultat
482 AMCM MUN-03-07-01-04-055 Padró municipal. Apèndix 1925 Cap resultat
483 AMCM MUN-03-07-01-04-056 Padró municipal. Apèndix altes, baixes i alteracions 1925 Cap resultat
484 AMCM MUN-03-07-01-04-057 Padró municipal. Apèndix 1926 Cap resultat
485 AMCM MUN-03-07-01-04-058 Padró municipal. Apèndix 1926 Cap resultat
486 AMCM MUN-03-07-01-04-059 Padró municipal. Quadern auxiliar 1927 Cap resultat
487 AMCM MUN-03-07-01-04-060 Padró municipal. Quadern auxiliar 1928 Cap resultat
488 AMCM MUN-03-07-01-04-061 Padró municipal. Apèndix altes, baixes i alteracions 1928 Cap resultat
489 AMCM MUN-03-07-01-04-062 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix altes, baixes i alteracions 1929 Cap resultat
490 AMCM MUN-03-07-01-04-063 Padró municipal 1931 Cap resultat
491 AMCM MUN-03-07-01-04-064 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1931 Cap resultat
492 AMCM MUN-03-07-01-04-065 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1931 Cap resultat
493 AMCM MUN-03-07-01-04-066 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1932 Cap resultat
494 AMCM MUN-03-07-01-04-067 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1933 Cap resultat
495 AMCM MUN-03-07-01-04-068 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1934 Cap resultat
496 AMCM MUN-03-07-01-04-069 Padró municipal 1935 Cap resultat
497 AMCM MUN-03-07-01-04-070 Padró municipal. Quadern auxiliar 1935 Cap resultat
498 AMCM MUN-03-07-01-04-071 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1936 Cap resultat
499 AMCM MUN-03-07-01-04-072 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1937 Cap resultat
500 AMCM MUN-03-07-01-04-073 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1938 Cap resultat
501 AMCM MUN-03-07-01-04-074 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1939 Cap resultat
502 AMCM MUN-03-07-01-04-075 Padró municipal. Quadern auxiliar. Apèndix 1940 Cap resultat
503 AMCM MUN-03-07-02-01-001 Elecció batle reial 1762 Cap resultat
504 AMCM MUN-03-07-02-01-002 Actes elecció recaptador 1776 Cap resultat
505 AMCM MUN-03-07-02-01-003 Eleccions batles i càrrecs municipals 1766-1776 Cap resultat
506 AMCM MUN-03-07-02-01-004 Eleccions batles i càrrecs municipals 1777-1794 Cap resultat
507 AMCM MUN-03-07-02-01-005 Eleccions batles i càrrecs municipals 1796-1810 Cap resultat
508 AMCM MUN-03-07-02-01-006 Eleccions a diputats a Corts 1810-1812 Cap resultat
509 AMCM MUN-03-07-02-01-007 Quadern de Juntes Electorals Parroquia i Ajuntament 1812-1814 Cap resultat
510 AMCM MUN-03-07-02-01-008 Eleccions batles i càrrecs municipals 1815-1819 Cap resultat
511 AMCM MUN-03-07-02-01-009 Eleccions batles i càrrecs municipals 1820 Cap resultat
512 AMCM MUN-03-07-02-01-010 Eleccions batles i càrrecs municipals 1821-1823 Cap resultat
513 AMCM MUN-03-07-02-01-011 Eleccions de regidors i batles 1757-1827 Cap resultat
514 AMCM MUN-03-07-02-01-012 Eleccions batles i càrrecs municipals 1832 Cap resultat
515 AMCM MUN-03-07-02-01-013 Junta Parroquia electors d’Ajuntament 1835-1840 Cap resultat
516 AMCM MUN-03-07-02-01-014 Eleccions a diputats a Corts 1844 Cap resultat
517 AMCM MUN-03-07-02-01-015 Padró electoral renovació Ajuntament 1844 Cap resultat
518 AMCM MUN-03-07-02-01-016 Eleccions batles i càrrecs municipals 1853-1857 Cap resultat
519 AMCM MUN-03-07-02-01-017 Eleccions batles i càrrecs municipals 1877, 1881, 1888 Cap resultat
520 AMCM MUN-03-07-02-01-018 Eleccions municipals 1854-1879 Cap resultat
521 AMCM MUN-03-07-02-01-019 Eleccions municipals 1891-1893 Cap resultat
522 AMCM MUN-03-07-02-01-020 Eleccions municipals 1895-1905 Cap resultat
523 AMCM MUN-03-07-02-01-021 Padrons electorals a diputats a Corts 1810-1890 Cap resultat
524 AMCM MUN-03-08-001 Protecció animals i plantes 1928 Cap resultat
525 AMCM MUN-03-09-02-01-001 Actes Junta local de sanitat 1815-1938 Cap resultat
526 AMCM MUN-03-09-02-01-002 Actes Junta local de sanitat 1936-1968 Cap resultat
527 AMCM MUN-03-09-02-02-001 Título de farmacéutico, perfumista a favor de Bartomeu Seguí 1774 Cap resultat
528 AMCM MUN-03-09-02-02-002 Llistat de Metges i Vocal de la J.M. Sanitat 1883 Cap resultat
529 AMCM MUN-03-09-02-02-003 Farmacèutics i les seves farmàcies 1891 - 1939 Cap resultat
530 AMCM MUN-03-09-02-02-004 Comadrona 1931 - 1932 Cap resultat
531 AMCM MUN-03-09-02-02-005 Llibre de registre de sortides (Metges Asist. Pública) 1945 Cap resultat
532 AMCM MUN-03-09-02-03-001 Documentació diversa Junta Municipal Sanitat 1812-1928 Cap resultat
533 AMCM MUN-03-09-03-01-001 Registre vacunats 1920-1924 Cap resultat
534 AMCM MUN-03-09-03-01-002 Reglament higiene i sanitat 1925 Cap resultat
535 AMCM MUN-03-09-03-01-003 Cordó Sanitari 1820 Cap resultat
536 AMCM MUN-03-09-03-02-001 Sanitat animal 1904 Cap resultat
537 AMCM MUN-03-09-03-02-002 Veterinari 1916-1935 Cap resultat
538 AMCM MUN-03-09-03-02-003 Estadística sanitària de ramat 1939 Cap resultat
539 AMCM MUN-03-09-03-02-004 Antecedents enfermetats del ramat 1902 Cap resultat
540 AMCM MUN-03-09-03-03-001 Documentació impresa 1820 Cap resultat
541 AMCM MUN-03-10-01-01-001 Guàrdies jurats 1883-1935 Cap resultat
542 AMCM MUN-03-10-01-01-002 Guàrdies jurats 1887-1888 Cap resultat
543 AMCM MUN-03-10-01-01-003 Policia rural 1931-1933 Cap resultat
544 AMCM MUN-03-10-02-01-001 Vigilància pública 1846 Cap resultat
545 AMCM MUN-03-10-02-01-002 Vigilància pública 1865-1873, 1885 Cap resultat
546 AMCM MUN-03-11-01-01-001 Actes Junta local de beneficència 1907, 1925 Cap resultat
547 AMCM MUN-03-11-01-02-001 Actes almoïnes parròquia 1595-1614 Cap resultat
548 AMCM MUN-03-11-01-02-002 Donatius voluntatis per despeses estatals 1836 Cap resultat
549 AMCM MUN-03-11-01-02-003 Llista pagaments clavaris 1739-1752 Cap resultat
550 AMCM MUN-03-11-01-03-001 Beneficiència 1820-1884 Cap resultat
551 AMCM MUN-03-11-01-03-002 Beneficiència 1932 Cap resultat
552 AMCM MUN-03-11-02-01-001 Actes Junta de Reformas Sociales 1902-1915 Cap resultat
553 AMCM MUN-03-11-02-02-001 Actes Delegación Local del Consejo de Trabajo 1925-1926 Cap resultat
554 AMCM MUN-03-11-02-02-002 Junta local de protección a la infancia y represión de la mendicidad 1905-1929 Cap resultat
555 AMCM MUN-04-01-01-01-001 Urbanització Son Barrigó 1914 Cap resultat
556 AMCM MUN-04-02-01-01-001 Obres i millores públiques 1809-1916 Cap resultat
557 AMCM MUN-04-02-01-01-002 Obres i millores públiques. Cementiri 1814, 1860-1937 Cap resultat
558 AMCM MUN-04-02-01-01-003 Obres i millores públiques. Camins i ferrocarril 1819, 1836-1942 Cap resultat
559 AMCM MUN-04-02-01-01-004 Obres i millores públiques. Electricitat 1913-1934 Cap resultat
560 AMCM MUN-04-02-01-01-005 Electricitat 1932 Cap resultat
561 AMCM MUN-04-02-01-01-006 Obres i millores públiques. Abastiment aigua 1934-1936 Cap resultat
562 AMCM MUN-04-02-01-01-007 Obres i millores públiques. Escorxador 1935-1937 Cap resultat
563 AMCM MUN-04-02-01-01-008 Obres i millores públiques Cap resultat
564 AMCM MUN-04-02-01-01-009 Sol·licituds de salconducte 1939 Cap resultat
565 AMCM MUN-04-02-01-01-010 Projectes d’obra 1932 i 1937 Cap resultat
566 AMCM MUN-04-02-02-01-001 Obres i millores particulars 1858-1897 Cap resultat
567 AMCM MUN-04-02-02-01-002 Obres i millores particulars 1911-1931 Cap resultat
568 AMCM MUN-04-02-02-01-003 Obres i millores particulars 1932-1939 Cap resultat
569 AMCM MUN-04-02-02-01-004 Obres i millores particulars 1937-1939 Cap resultat
570 AMCM MUN-05-01-01-01-001 Pagament de censals 1541-1573 Cap resultat
571 AMCM MUN-05-01-01-01-002 Llibre d’oïdors de comptes 1596-1610 Cap resultat
572 AMCM MUN-05-01-01-01-003 Llibre clavaria 1601-1602 Cap resultat
573 AMCM MUN-05-01-01-01-004 Llibre clavaria 1602-1603 Cap resultat
574 AMCM MUN-05-01-01-01-005 Llibre pòlisses 1605-1606 Cap resultat
575 AMCM MUN-05-01-01-01-006 Llibre clavaria 1608 Cap resultat
576 AMCM MUN-05-01-01-01-007 Llibre clavaria 1609-1610 Cap resultat
577 AMCM MUN-05-01-01-01-008 Llibre clavaria 1610-1611 Cap resultat
578 AMCM MUN-05-01-01-01-009 Llibre clavaria 1611-1612 Cap resultat
579 AMCM MUN-05-01-01-01-010 Llibre clavaria 1612-1613 Cap resultat
580 AMCM MUN-05-01-01-01-011 Llibre clavaria 1613-1614 Cap resultat
581 AMCM MUN-05-01-01-01-012 Llibre clavaria 1616-1617 Cap resultat
582 AMCM MUN-05-01-01-01-013 Llibre clavaria 1617-1618 Cap resultat
583 AMCM MUN-05-01-01-01-014 Llibre clavaria 1618-1619 Cap resultat
584 AMCM MUN-05-01-01-01-015 Llibre clavaria 1619-1620 Cap resultat
585 AMCM MUN-05-01-01-01-016 Llibre clavaria 1621-1622 Cap resultat
586 AMCM MUN-05-01-01-01-017 Llibre clavaria 1623-1624 Cap resultat
587 AMCM MUN-05-01-01-01-018 Llibre clavaria 1625-1626 Cap resultat
588 AMCM MUN-05-01-01-01-019 Llibre clavaria 1626-1627 Cap resultat
589 AMCM MUN-05-01-01-01-020 Llibre clavaria 1627-1628 Cap resultat
590 AMCM MUN-05-01-01-01-021 Llibre clavaria 1629-1630 Cap resultat
591 AMCM MUN-05-01-01-01-022 Llibre clavaria 1632-1633 Cap resultat
592 AMCM MUN-05-01-01-01-023 Llibre clavaria 1633-1634 Cap resultat
593 AMCM MUN-05-01-01-01-024 Llibre clavaria 1634-1635 Cap resultat
594 AMCM MUN-05-01-01-01-025 Llibre clavaria 1635-1636 Cap resultat
595 AMCM MUN-05-01-01-01-026 Llibre clavaria 1637-1638 Cap resultat
596 AMCM MUN-05-01-01-01-027 Llibre clavaria 1637-1638 Cap resultat
597 AMCM MUN-05-01-01-01-028 Llibre clavaria 1638-1639 Cap resultat
598 AMCM MUN-05-01-01-01-029 Llibre clavaria 1639-1640 Cap resultat
599 AMCM MUN-05-01-01-01-030 Llibre clavaria 1640-1641 Cap resultat
600 AMCM MUN-05-01-01-01-031 Llibre clavaria 1641-1642 Cap resultat
601 AMCM MUN-05-01-01-01-032 Llibre clavaria 1642-1643 Cap resultat
602 AMCM MUN-05-01-01-01-033 Llibre clavaria 1643-1644 Cap resultat
603 AMCM MUN-05-01-01-01-034 Llibre clavaria 1644-1645 Cap resultat
604 AMCM MUN-05-01-01-01-035 Llibre clavaria 1645-1646 Cap resultat
605 AMCM MUN-05-01-01-01-036 Llibre clavaria 1646-1647 Cap resultat
606 AMCM MUN-05-01-01-01-037 Llibre clavaria 1647-1648 Cap resultat
607 AMCM MUN-05-01-01-01-038 Llibre clavaria 1649-1650 Cap resultat
608 AMCM MUN-05-01-01-01-039 Llibre clavaria 1650-1651 Cap resultat
609 AMCM MUN-05-01-01-01-040 Llibre clavaria 1651-1652 Cap resultat
610 AMCM MUN-05-01-01-01-041 Llibre clavaria 1652-1653 Cap resultat
611 AMCM MUN-05-01-01-01-042 Llibre clavaria 1653-1654 Cap resultat
612 AMCM MUN-05-01-01-01-043 Llibre clavaria 1654-1655 Cap resultat
613 AMCM MUN-05-01-01-01-044 Llibre clavaria 1655-1656 Cap resultat
614 AMCM MUN-05-01-01-01-045 Llibre clavaria 1656-1657 Cap resultat
615 AMCM MUN-05-01-01-01-046 Llibre clavaria 1657-1658 Cap resultat
616 AMCM MUN-05-01-01-01-047 Llibre clavaria 1660-1661 Cap resultat
617 AMCM MUN-05-01-01-01-048 Llibre clavaria 1662-1663 Cap resultat
618 AMCM MUN-05-01-01-01-049 Llibre clavaria 1663-1664 Cap resultat
619 AMCM MUN-05-01-01-01-050 Llibre clavaria 1666-1667 Cap resultat
620 AMCM MUN-05-01-01-01-051 Llibre de sentències de comptes 1667-1676 Cap resultat
621 AMCM MUN-05-01-01-01-052 Llibre pòlisses 1667-1683 Cap resultat
622 AMCM MUN-05-01-01-01-053 Llibre dels albarans de pòlisses 1668-1669 Cap resultat
623 AMCM MUN-05-01-01-01-054 Llibre pòlisses i talles 1668-1694 Cap resultat
624 AMCM MUN-05-01-01-01-055 Llibre pòlisses 1669-1670 Cap resultat
625 AMCM MUN-05-01-01-01-056 Llibre de clavaria 1670-1671 Cap resultat
626 AMCM MUN-05-01-01-01-057 Llibre de clavaria 1672-1673 Cap resultat
627 AMCM MUN-05-01-01-01-058 Llibre de clavaria 1673-1674 Cap resultat
628 AMCM MUN-05-01-01-01-059 Llibre de clavaria 1673-1674 Cap resultat
629 AMCM MUN-05-01-01-01-060 Llibre de clavaria 1674-1677 Cap resultat
630 AMCM MUN-05-01-01-01-061 Llibre de clavaria 1675-1677 Cap resultat
631 AMCM MUN-05-01-01-01-062 Llibre de clavaria 1676-1677 Cap resultat
632 AMCM MUN-05-01-01-01-063 Llibre de clavaria 1678-1679 Cap resultat
633 AMCM MUN-05-01-01-01-064 Sentències de comptes 1678-1713 Cap resultat
634 AMCM MUN-05-01-01-01-065 Llibre de clavaria 1678-1679 Cap resultat
635 AMCM MUN-05-01-01-01-066 Llibre de clavaria 1680-1681 Cap resultat
636 AMCM MUN-05-01-01-01-067 Llibre albarans i clavaria 1681-1682 Cap resultat
637 AMCM MUN-05-01-01-01-068 Llibre de clavaria 1682-1683 Cap resultat
638 AMCM MUN-05-01-01-01-069 Llibre de clavaria 1683-1684 Cap resultat
639 AMCM MUN-05-01-01-01-070 Llibre de clavaria 1685-1686 Cap resultat
640 AMCM MUN-05-01-01-01-071 Llibre de clavaria 1686-1687 Cap resultat
641 AMCM MUN-05-01-01-01-072 Llibre de clavaria 1687-1688 Cap resultat
642 AMCM MUN-05-01-01-01-073 Llibre de clavaria 1689-1690 Cap resultat
643 AMCM MUN-05-01-01-01-074 Llibre de clavaria 1690-1691 Cap resultat
644 AMCM MUN-05-01-01-01-075 Llibre de clavaria 1691-1692 Cap resultat
645 AMCM MUN-05-01-01-01-076 Llibre de clavaria 1692-1693 Cap resultat
646 AMCM MUN-05-01-01-01-077 Llibre de clavaria 1693-1694 Cap resultat
647 AMCM MUN-05-01-01-01-078 Llibre de clavaria 1694-1695 Cap resultat
648 AMCM MUN-05-01-01-01-079 Llibre de clavaria 1695-1696 Cap resultat
649 AMCM MUN-05-01-01-01-080 Llibre de censals i pòlisses 1695-1705 Cap resultat
650 AMCM MUN-05-01-01-01-081 Llibre de clavaria 1700-1701 Cap resultat
651 AMCM MUN-05-01-01-01-082 Llibre de clavaria 1702-1703 Cap resultat
652 AMCM MUN-05-01-01-01-083 Llibre de clavaria 1703-1704 Cap resultat
653 AMCM MUN-05-01-01-01-084 Llibre de clavaria 1704-1705 Cap resultat
654 AMCM MUN-05-01-01-01-085 Llibre de clavaria 1706-1707 Cap resultat
655 AMCM MUN-05-01-01-01-086 Llibre de clavaria 1708-1709 Cap resultat
656 AMCM MUN-05-01-01-01-087 Llibre de clavaria 1709-1710 Cap resultat
657 AMCM MUN-05-01-01-01-088 Llibre de clavaria 1710-1711 Cap resultat
658 AMCM MUN-05-01-01-01-089 Llibre de clavaria 1711-1712 Cap resultat
659 AMCM MUN-05-01-01-01-090 Llibre de clavaria 1712-1713 Cap resultat
660 AMCM MUN-05-01-01-01-091 Llibre primer de comptes 1712-1746 Cap resultat
661 AMCM MUN-05-01-01-01-092 Llibre de clavaria 1713-1714 Cap resultat
662 AMCM MUN-05-01-01-01-093 Llibre de clavaria 1714-1715 Cap resultat
663 AMCM MUN-05-01-01-01-094 Llibre de clavaria 1716-1717 Cap resultat
664 AMCM MUN-05-01-01-01-095 Llibre de clavaria 1718-1719 Cap resultat
665 AMCM MUN-05-01-01-01-096 Llibre de pòlisses 1718-1720 Cap resultat
666 AMCM MUN-05-01-01-01-097 Llibre clavaria 1721-1722 Cap resultat
667 AMCM MUN-05-01-01-01-098 Llibre de pòlisses 1722-1723 Cap resultat
668 AMCM MUN-05-01-01-01-099 Llibre de clavaria 1723-1724 Cap resultat
669 AMCM MUN-05-01-01-01-100 Llibre pòlisses 1705-1724 Cap resultat
670 AMCM MUN-05-01-01-01-101 Llibre de clavaria 1724-1725 Cap resultat
671 AMCM MUN-05-01-01-01-102 Llibre de clavaria 1725-1726 Cap resultat
672 AMCM MUN-05-01-01-01-103 Llibre clavaria 1725-1726 Cap resultat
673 AMCM MUN-05-01-01-01-104 Llibre de clavaria 1726-1727 Cap resultat
674 AMCM MUN-05-01-01-01-105 Llibre clavaria 1727-1728 Cap resultat
675 AMCM MUN-05-01-01-01-106 Llibre clavaria 1728-1729 Cap resultat
676 AMCM MUN-05-01-01-01-107 Llibre clavaria 1729-1730 Cap resultat
677 AMCM MUN-05-01-01-01-108 Llibre pòlisses 1723-1730 Cap resultat
678 AMCM MUN-05-01-01-01-109 Llibre clavaria 1730-1731 Cap resultat
679 AMCM MUN-05-01-01-01-110 Llibre clavaria 1734-1735 Cap resultat
680 AMCM MUN-05-01-01-01-111 Llibre clavaria 1735-1736 Cap resultat
681 AMCM MUN-05-01-01-01-112 Llibre clavaria 1736-1737 Cap resultat
682 AMCM MUN-05-01-01-01-113 Llibre clavaria 1740-1741 Cap resultat
683 AMCM MUN-05-01-01-01-114 Llibre clavaria 1741-1742 Cap resultat
684 AMCM MUN-05-01-01-01-115 Llibre clavaria 1742-1743 Cap resultat
685 AMCM MUN-05-01-01-01-116 Llibre clavaria 1743-1744 Cap resultat
686 AMCM MUN-05-01-01-01-117 Llibre clavaria 1745-1746 Cap resultat
687 AMCM MUN-05-01-01-01-118 Llibre clavaria 1746 Cap resultat
688 AMCM MUN-05-01-01-01-119 Llibre pòlisses 1731-1747 Cap resultat
689 AMCM MUN-05-01-01-01-120 Llibre clavaria 1748-1749 Cap resultat
690 AMCM MUN-05-01-01-01-121 Llibre clavaria 1749-1750 Cap resultat
691 AMCM MUN-05-01-01-01-122 Llibre clavaria 1750-1751 Cap resultat
692 AMCM MUN-05-01-01-01-123 Pagaments clavaris 1729-1751 Cap resultat
693 AMCM MUN-05-01-01-01-124 Sentències de comptes 1741-1751 Cap resultat
694 AMCM MUN-05-01-01-01-125 Llibre de clavaria 1728-1753 Cap resultat
695 AMCM MUN-05-01-01-01-126 Llibre clavaria 1752-1753 Cap resultat
696 AMCM MUN-05-01-01-01-127 Llibre clavaria 1753-1754 Cap resultat
697 AMCM MUN-05-01-01-01-128 Llibre clavaria 1755 Cap resultat
698 AMCM MUN-05-01-01-01-129 Pòlisses volants 1751-1758 Cap resultat
699 AMCM MUN-05-01-01-01-130 Llibre clavaria 1760-1761 Cap resultat
700 AMCM MUN-05-01-01-01-131 Llibre clavaria 1762-1763 Cap resultat
701 AMCM MUN-05-01-01-01-132 Llibre de clavaria 1757-1764 Cap resultat
702 AMCM MUN-05-01-01-01-133 Llibre clavaria 1764-1765 Cap resultat
703 AMCM MUN-05-01-01-01-134 Llibre clavaria 1765-1766 Cap resultat
704 AMCM MUN-05-01-01-01-135 Llibre segon de comptes 1747-1767 Cap resultat
705 AMCM MUN-05-01-01-01-136 Llibre clavaria 1771-1772 Cap resultat
706 AMCM MUN-05-01-01-01-137 Llibre clavaria 1772-1773 Cap resultat
707 AMCM MUN-05-01-01-01-138 Llibre clavaria 1773-1774 Cap resultat
708 AMCM MUN-05-01-01-01-139 Llibre clavaria 1775-1776 Cap resultat
709 AMCM MUN-05-01-01-01-140 Llibre clavaria 1776-1777 Cap resultat
710 AMCM MUN-05-01-01-01-141 Llibre pòlisses 1747-1778 Cap resultat
711 AMCM MUN-05-01-01-01-142 Llibre registre billets i pòlisses volants 1751-1778 Cap resultat
712 AMCM MUN-05-01-01-01-143 Llibre tercer de comptes 1765-1779 Cap resultat
713 AMCM MUN-05-01-01-01-144 Pòlisses 1778-1779 Cap resultat
714 AMCM MUN-05-01-01-01-145 Llibre registre billets i pòlisses volants 1781-? Cap resultat
715 AMCM MUN-05-01-01-01-146 Albarans 1779-1800 Cap resultat
716 AMCM MUN-05-01-01-01-147 Llibre clavaria 1781 Cap resultat
717 AMCM MUN-05-01-01-01-148 Llibre clavaria i pòlisses 1782 Cap resultat
718 AMCM MUN-05-01-01-01-149 Pòlisses 1783 Cap resultat
719 AMCM MUN-05-01-01-01-150 Pòlisses 1784 Cap resultat
720 AMCM MUN-05-01-01-01-151 Pòlisses 1785 Cap resultat
721 AMCM MUN-05-01-01-01-152 Pòlisses 1795 Cap resultat
722 AMCM MUN-05-01-01-01-153 Pòlisses 1805 Cap resultat
723 AMCM MUN-05-01-01-01-154 Pòlisses 1809-1810 Cap resultat
724 AMCM MUN-05-01-01-01-155 Pòlisses 1812 Cap resultat
725 AMCM MUN-05-01-01-01-156 Pòlisses 1814-1815 Cap resultat
726 AMCM MUN-05-01-01-01-157 Pòlisses 1815 Cap resultat
727 AMCM MUN-05-01-01-01-158 Clavariat 1822-1823 Cap resultat
728 AMCM MUN-05-01-01-01-159 Clavariat 1824-1825 Cap resultat
729 AMCM MUN-05-01-01-01-160 Clavariat 1826 Cap resultat
730 AMCM MUN-05-01-01-01-161 Clavariat 1827 Cap resultat
731 AMCM MUN-05-01-01-01-162 Clavariat 1828 Cap resultat
732 AMCM MUN-05-01-01-01-163 Pòlisses 1830 Cap resultat
733 AMCM MUN-05-01-01-01-164 Pòlisses 1831 Cap resultat
734 AMCM MUN-05-01-01-01-165 Pòlisses 1834 Cap resultat
735 AMCM MUN-05-01-02-01-001 Talla de visindari 1730-1773 Cap resultat
736 AMCM MUN-05-01-02-01-002 Talla ordinària Juan Capó Gayeta 1741 Cap resultat
737 AMCM MUN-05-01-02-01-003 Talla ordinària Juan Capó Gayeta 1742 Cap resultat
738 AMCM MUN-05-01-02-01-004 Talla ordinària Juan Capó Gayeta 1743 Cap resultat
739 AMCM MUN-05-01-02-01-005 Talla ordinària 1751 Cap resultat
740 AMCM MUN-05-01-02-01-006 Talla ordinària Miquel Bisquerra “Cusset” 1751 Cap resultat
741 AMCM MUN-05-01-02-01-007 Talla ordinària 1753 Cap resultat
742 AMCM MUN-05-01-02-01-008 Talla de visindari 1759-1760 Cap resultat
743 AMCM MUN-05-01-02-01-009 5 talles comunes Juan Pons Cordella 1762 Cap resultat
744 AMCM MUN-05-01-02-01-010 Talles comunes de Pera Torrens Bover 1764 Cap resultat
745 AMCM MUN-05-01-02-01-011 Talles comunes 1765-1766 Cap resultat
746 AMCM MUN-05-01-02-01-012 Talles comunes 1766-1767 Cap resultat
747 AMCM MUN-05-01-02-01-013 Talles comunes Miquel Capo Xidoya 1767 Cap resultat
748 AMCM MUN-05-01-02-01-014 Talla de visindari 1775 Cap resultat
749 AMCM MUN-05-01-02-01-015 Talles comunes 1781 Cap resultat
750 AMCM MUN-05-01-02-01-016 Talla comuna i 2 talles extraordinàries 1782 Cap resultat
751 AMCM MUN-05-01-02-01-017 Talla d’utensilis 1783-1784 Cap resultat
752 AMCM MUN-05-01-02-01-018 Talla de visindari 1786 Cap resultat
753 AMCM MUN-05-01-02-01-019 Talla de visindari 1788 Cap resultat
754 AMCM MUN-05-01-02-01-020 Talla comuna 1788 Cap resultat
755 AMCM MUN-05-01-02-01-021 Talla comuna 1789 Cap resultat
756 AMCM MUN-05-01-02-01-022 Talla comuna 1796 Cap resultat
757 AMCM MUN-05-01-02-01-023 Talla comuna 1797 Cap resultat
758 AMCM MUN-05-01-02-01-024 Grangeria del visindari 1785-1799 Cap resultat
759 AMCM MUN-05-01-02-01-025 Talla comuna 1800 Cap resultat
760 AMCM MUN-05-01-02-01-026 Talla comuna 1801 Cap resultat
761 AMCM MUN-05-01-02-01-027 Talla de visindari i utensilis 1801 Cap resultat
762 AMCM MUN-05-01-02-01-028 Talla comuna 1802 Cap resultat
763 AMCM MUN-05-01-02-01-029 Talla comuna 1803 Cap resultat
764 AMCM MUN-05-01-02-01-030 Talla comuna 1804 Cap resultat
765 AMCM MUN-05-01-02-01-031 Talla comuna 1805 Cap resultat
766 AMCM MUN-05-01-02-01-032 Talla comuna 1822 Cap resultat
767 AMCM MUN-05-01-02-01-033 Talla comuna 1826 Cap resultat
768 AMCM MUN-05-01-02-01-034 Talla comuna 1827 Cap resultat
769 AMCM MUN-05-01-02-01-035 Talla comuna 1828 Cap resultat
770 AMCM MUN-05-01-02-01-036 Talla comuna 1829 Cap resultat
771 AMCM MUN-05-01-02-01-037 Talla comuna 1830 Cap resultat
772 AMCM MUN-05-01-02-01-038 Talla comuna 1831 Cap resultat
773 AMCM MUN-05-01-02-01-039 Talla comuna 1778-1839 Cap resultat
774 AMCM MUN-05-01-02-02-001 Talla general Juan Pons “Cordella” 1764 Cap resultat
775 AMCM MUN-05-01-02-02-002 Talla general 1775 Cap resultat
776 AMCM MUN-05-01-02-02-003 Talla general 1784 Cap resultat
777 AMCM MUN-05-01-02-02-004 Talla general 1790 Cap resultat
778 AMCM MUN-05-01-02-02-005 Talla general 1792 Cap resultat
779 AMCM MUN-05-01-02-02-006 Talla general 1794 Cap resultat
780 AMCM MUN-05-01-02-02-007 Talla general 1803 Cap resultat
781 AMCM MUN-05-01-02-02-008 Talla general 1809-1810 Cap resultat
782 AMCM MUN-05-01-02-02-009 Talla general 1810-1811 Cap resultat
783 AMCM MUN-05-01-02-02-010 Talla general 1811-1812 Cap resultat
784 AMCM MUN-05-01-02-02-011 Talla general 1815 Cap resultat
785 AMCM MUN-05-01-02-02-012 Talla general i d’utensilis 1825 Cap resultat
786 AMCM MUN-05-01-02-02-013 Talla general i d’utensilis 1826 Cap resultat
787 AMCM MUN-05-01-02-02-014 Talla general i d’utensilis 1827 Cap resultat
788 AMCM MUN-05-01-02-02-015 Talla general 1828 Cap resultat
789 AMCM MUN-05-01-02-02-016 Talla general 1829 Cap resultat
790 AMCM MUN-05-01-02-02-017 Talla general 1830 Cap resultat
791 AMCM MUN-05-01-02-02-018 Talla general 1830 Cap resultat
792 AMCM MUN-05-01-02-02-019 Talla general 1831 Cap resultat
793 AMCM MUN-05-01-02-02-020 Talla general (no especificat l’any). Cap resultat
794 AMCM MUN-05-01-02-02-021 Contribució talla reial 1836 Cap resultat
795 AMCM MUN-05-01-02-03-001 Talla d’utensilis 1802 Cap resultat
796 AMCM MUN-05-01-02-03-002 Talla d’utensilis 1803 Cap resultat
797 AMCM MUN-05-01-02-03-003 Talla d’utensilis 1811 Cap resultat
798 AMCM MUN-05-01-02-03-004 Talla d’utensilis 1829 Cap resultat
799 AMCM MUN-05-01-02-03-005 Talla de palla i utensilis 1830 Cap resultat
800 AMCM MUN-05-01-02-03-006 Talla d’utensilis 1831 Cap resultat
801 AMCM MUN-05-01-02-03-007 Talla d’utensilis (no especifica any). Cap resultat
802 AMCM MUN-05-01-02-04-001 Talla guàrdies Escorca 1770-1771 Cap resultat
803 AMCM MUN-05-01-02-04-002 Talla guàrdies Escorca 1772-1773 Cap resultat
804 AMCM MUN-05-01-02-04-003 Talla guàrdies Escorca 1775 Cap resultat
805 AMCM MUN-05-01-02-04-004 Contribució o repartiment de guàrdies 1776 Cap resultat
806 AMCM MUN-05-01-02-04-005 Repartiment de guàrdies 1788 Cap resultat
807 AMCM MUN-05-01-02-04-006 Guàrdies cordó sanitat Pollença 1810 Cap resultat
808 AMCM MUN-05-01-02-04-007 Guàrdies cordó sanitat Pollença 1810 Cap resultat
809 AMCM MUN-05-01-02-04-008 Guàrdies cordó sanitat Pollença 1811 Cap resultat
810 AMCM MUN-05-01-02-04-009 Guàrdies cordó sanitat Pollença 1811 Cap resultat
811 AMCM MUN-05-01-02-04-010 Compartiment de guàrdies 1812 Cap resultat
812 AMCM MUN-05-01-02-04-011 Guàrdies cordó sanitat Pollença 1814 Cap resultat
813 AMCM MUN-05-01-02-04-012 Guàrdies 1824 Cap resultat
814 AMCM MUN-05-01-02-04-013 Guàrdies 1827 Cap resultat
815 AMCM MUN-05-01-02-04-014 Guàrdies 1829 Cap resultat
816 AMCM MUN-05-01-02-04-015 Guàrdies 1831 Cap resultat
817 AMCM MUN-05-01-02-04-016 Cordó sanitari a Pollença 1805-1828 Cap resultat
818 AMCM MUN-05-02-01-01-001 Pressuposts 1831-1844 Cap resultat
819 AMCM MUN-05-02-01-01-002 Pressuposts 1845-1860 Cap resultat
820 AMCM MUN-05-02-01-01-003 Pressuposts 1861-1870 Cap resultat
821 AMCM MUN-05-02-01-01-004 Pressuposts 1870-1879 Cap resultat
822 AMCM MUN-05-02-01-01-005 Pressuposts 1870-1880 Cap resultat
823 AMCM MUN-05-02-01-01-006 Pressuposts 1880-1890 Cap resultat
824 AMCM MUN-05-02-01-01-007 Pressuposts 1890-1895 Cap resultat
825 AMCM MUN-05-02-01-01-008 Pressuposts 1895-1900 Cap resultat
826 AMCM MUN-05-02-01-01-009 Pressuposts 1901-1905 Cap resultat
827 AMCM MUN-05-02-01-01-010 Pressuposts 1906-1910 Cap resultat
828 AMCM MUN-05-02-01-01-011 Pressuposts 1911-1915 Cap resultat
829 AMCM MUN-05-02-01-01-012 Pressuposts 1916-1920 Cap resultat
830 AMCM MUN-05-02-01-01-013 Pressuposts 1920-1925 Cap resultat
831 AMCM MUN-05-02-01-01-014 Pressuposts 1925-1930 Cap resultat
832 AMCM MUN-05-02-01-01-015 Pressuposts 1932-1935 Cap resultat
833 AMCM MUN-05-02-01-01-016 Pressuposts 1936-1940 Cap resultat
834 AMCM MUN-05-02-01-01-017 Llibre despeses 1823 Cap resultat
835 AMCM MUN-05-02-01-02-01-001 Actes d’arques 1866 Cap resultat
836 AMCM MUN-05-02-01-02-01-002 Actes d’arques 1868-1869 Cap resultat
837 AMCM MUN-05-02-01-02-01-003 Actes d’arques 1869-1870 Cap resultat
838 AMCM MUN-05-02-01-02-01-004 Actes d’arques 1870-1871 Cap resultat
839 AMCM MUN-05-02-01-02-01-005 Actes d’arques 1871-1872 Cap resultat
840 AMCM MUN-05-02-01-02-01-006 Actes d’arques 1872-1873 Cap resultat
841 AMCM MUN-05-02-01-02-01-007 Actes d’arques 1874-1875 Cap resultat
842 AMCM MUN-05-02-01-02-01-008 Actes d’arques 1875-1876 Cap resultat
843 AMCM MUN-05-02-01-02-01-009 Actes d’arques 1876-1877 Cap resultat
844 AMCM MUN-05-02-01-02-01-010 Actes d’arques 1877-1878 Cap resultat
845 AMCM MUN-05-02-01-02-01-011 Actes d’arques 1878-1879 Cap resultat
846 AMCM MUN-05-02-01-02-01-012 Actes d’arques 1879-1881 Cap resultat
847 AMCM MUN-05-02-01-02-01-013 Actes d’arques 1881-1882 Cap resultat
848 AMCM MUN-05-02-01-02-01-014 Actes d’arques 1882-1883 Cap resultat
849 AMCM MUN-05-02-01-02-01-015 Actes d’arques 1883-1884 Cap resultat
850 AMCM MUN-05-02-01-02-01-016 Actes d’arques 1885-1886 Cap resultat
851 AMCM MUN-05-02-01-02-01-017 Actes d’arques 1886-1887 Cap resultat
852 AMCM MUN-05-02-01-02-01-018 Actes d’arques 1887-1888 Cap resultat
853 AMCM MUN-05-02-01-02-01-019 Actes d’arques 1888-1889 Cap resultat
854 AMCM MUN-05-02-01-02-01-020 Actes d’arques 1889-1890 Cap resultat
855 AMCM MUN-05-02-01-02-01-021 Actes d’arques 1890-1891 Cap resultat
856 AMCM MUN-05-02-01-02-01-022 Actes d’arques 1890-1891 Cap resultat
857 AMCM MUN-05-02-01-02-01-023 Actes d’arques 1891-1892 Cap resultat
858 AMCM MUN-05-02-01-02-01-024 Actes d’arques 1891-1892 Cap resultat
859 AMCM MUN-05-02-01-02-01-025 Actes d’arques 1892-1893 Cap resultat
860 AMCM MUN-05-02-01-02-01-026 Actes d’arques 1894-1895 Cap resultat
861 AMCM MUN-05-02-01-02-01-027 Actes d’arques 1895-1896 Cap resultat
862 AMCM MUN-05-02-01-02-01-028 Actes d’arques 1896-1897 Cap resultat
863 AMCM MUN-05-02-01-02-01-029 Actes d’arques 1897-1898 Cap resultat
864 AMCM MUN-05-02-01-02-01-030 Actes d’arques 1898-1899 Cap resultat
865 AMCM MUN-05-02-01-02-01-031 Actes d’arques 1899-1900 Cap resultat
866 AMCM MUN-05-02-01-02-01-032 Actes d’arques 1899-1900 Cap resultat
867 AMCM MUN-05-02-01-02-01-033 Actes d’arques 1900 Cap resultat
868 AMCM MUN-05-02-01-02-01-034 Actes d’arques 1901 Cap resultat
869 AMCM MUN-05-02-01-02-01-035 Actes d’arques 1901 Cap resultat
870 AMCM MUN-05-02-01-02-01-036 Actes d’arques 1902-1912 Cap resultat
871 AMCM MUN-05-02-01-02-01-037 Actes d’arques 1904 Cap resultat
872 AMCM MUN-05-02-01-02-01-038 Actes d’arques 1905 Cap resultat
873 AMCM MUN-05-02-01-02-01-039 Actes d’arques 1908 Cap resultat
874 AMCM MUN-05-02-01-02-01-040 Actes d’arques 1909 Cap resultat
875 AMCM MUN-05-02-01-02-01-041 Actes d’arques 1911 Cap resultat
876 AMCM MUN-05-02-01-02-01-042 Actes d’arques 1912-1919 Cap resultat
877 AMCM MUN-05-02-01-02-01-043 Actes d’arques 1916 Cap resultat
878 AMCM MUN-05-02-01-02-01-044 Actes d’arques 1919-1926 Cap resultat
879 AMCM MUN-05-02-01-02-01-045 Actes d’arques 1927-1934 Cap resultat
880 AMCM MUN-05-02-01-02-01-046 Actes d’arques 1935-1949 Cap resultat
881 AMCM MUN-05-02-01-02-01-047 Actes d’arques 1936-1937 Cap resultat
882 AMCM MUN-05-02-01-02-02-001 Llibre depòsits arca 3 claus 1832 Cap resultat
883 AMCM MUN-05-02-01-02-02-002 Llibre diari de caixa 1877-1878 Cap resultat
884 AMCM MUN-05-02-01-02-02-003 Llibre diari de caixa 1878-1879 Cap resultat
885 AMCM MUN-05-02-01-02-02-004 Llibre diari de caixa 1879-1880 Cap resultat
886 AMCM MUN-05-02-01-02-02-005 Llibre diari de caixa 1880-1881 Cap resultat
887 AMCM MUN-05-02-01-02-02-006 Llibre diari de caixa 1882-1883 Cap resultat
888 AMCM MUN-05-02-01-02-02-007 Llibre diari de caixa 1883-1884 Cap resultat
889 AMCM MUN-05-02-01-02-02-008 Llibre diari de caixa 1884-1885 Cap resultat
890 AMCM MUN-05-02-01-02-02-009 Llibre diari de caixa 1885-1886 Cap resultat
891 AMCM MUN-05-02-01-02-02-010 Llibre diari de caixa 1886-1887 Cap resultat
892 AMCM MUN-05-02-01-02-02-011 Llibre diari de caixa 1887-1888 Cap resultat
893 AMCM MUN-05-02-01-02-02-012 Llibre diari de caixa 1888-1889 Cap resultat
894 AMCM MUN-05-02-01-02-02-013 Llibre diari de caixa 1889-1890 Cap resultat
895 AMCM MUN-05-02-01-02-02-014 Llibre diari de caixa 1890-1894 Cap resultat
896 AMCM MUN-05-02-01-02-02-015 Llibre diari de caixa 1894-1899 Cap resultat
897 AMCM MUN-05-02-01-02-02-016 Llibre diari de caixa 1916-1922 Cap resultat
898 AMCM MUN-05-02-01-02-02-017 Llibre diari de caixa 1924-1925 Cap resultat
899 AMCM MUN-05-02-01-02-02-018 Llibre diari de caixa 1927-1929 Cap resultat
900 AMCM MUN-05-02-01-02-02-019 Llibre diari de caixa 1931-1932 Cap resultat
901 AMCM MUN-05-02-01-02-02-020 Llibre diari de caixa 1934-1938 Cap resultat
902 AMCM MUN-05-02-01-02-02-021 Llibre diari de caixa 1939 Cap resultat
903 AMCM MUN-05-02-01-02-03-001 Comptes municipals 1778-1780 Cap resultat
904 AMCM MUN-05-02-01-02-03-002 Comptes municipals 1781-1790 Cap resultat
905 AMCM MUN-05-02-01-02-03-003 Comptes municipals 1791-1799 Cap resultat
906 AMCM MUN-05-02-01-02-03-004 Comptes municipals 1801-1808 Cap resultat
907 AMCM MUN-05-02-01-02-03-005 Comptes municipals 1812-1818 Cap resultat
908 AMCM MUN-05-02-01-02-03-006 Comptes municipals 1821-1831 Cap resultat
909 AMCM MUN-05-02-01-02-03-007 Comptes municipals 1832-1837 Cap resultat
910 AMCM MUN-05-02-01-02-03-008 Comptes municipals 1841 Cap resultat
911 AMCM MUN-05-02-01-02-03-009 Comptes municipals 1845-1846 Cap resultat
912 AMCM MUN-05-02-01-02-03-010 Comptes municipals 1849-1858 Cap resultat
913 AMCM MUN-05-02-01-02-03-011 Comptes municipals 1861-1865 Cap resultat
914 AMCM MUN-05-02-01-02-03-012 Comptes municipals 1865-1870 Cap resultat
915 AMCM MUN-05-02-01-02-03-013 Comptes municipals 1870-1875 Cap resultat
916 AMCM MUN-05-02-01-02-03-014 Comptes municipals 1875-1879 Cap resultat
917 AMCM MUN-05-02-01-02-03-015 Comptes municipals 1879-1880 Cap resultat
918 AMCM MUN-05-02-01-02-03-016 Comptes municipals (sense dates) Cap resultat
919 AMCM MUN-05-02-01-02-03-017 Comptes municipals 1880-1881 Cap resultat
920 AMCM MUN-05-02-01-02-03-018 Comptes municipals 1881-1882 Cap resultat
921 AMCM MUN-05-02-01-02-03-019 Comptes municipals 1882-1883 Cap resultat
922 AMCM MUN-05-02-01-02-03-020 Comptes municipals 1883-1884 Cap resultat
923 AMCM MUN-05-02-01-02-03-021 Comptes municipals 1884-1885 Cap resultat
924 AMCM MUN-05-02-01-02-03-022 Comptes municipals 1885-1886 Cap resultat
925 AMCM MUN-05-02-01-02-03-023 Comptes municipals 1886-1887 Cap resultat
926 AMCM MUN-05-02-01-02-03-024 Comptes municipals 1887-1888 Cap resultat
927 AMCM MUN-05-02-01-02-03-025 Comptes municipals 1888-1889 Cap resultat
928 AMCM MUN-05-02-01-02-03-026 Comptes municipals 1889-1890 Cap resultat
929 AMCM MUN-05-02-01-02-03-027 Comptes municipals 1890-1891 Cap resultat
930 AMCM MUN-05-02-01-02-03-028 Comptes municipals 1891-1892 Cap resultat
931 AMCM MUN-05-02-01-02-03-029 Comptes municipals 1892-1893 Cap resultat
932 AMCM MUN-05-02-01-02-03-030 Comptes municipals 1893-1894 Cap resultat
933 AMCM MUN-05-02-01-02-03-031 Comptes municipals 1894-1895 Cap resultat
934 AMCM MUN-05-02-01-02-03-032 Comptes municipals 1895-1896 Cap resultat
935 AMCM MUN-05-02-01-02-03-033 Comptes municipals 1896-1897 Cap resultat
936 AMCM MUN-05-02-01-02-03-034 Comptes municipals 1897-1898 Cap resultat
937 AMCM MUN-05-02-01-02-03-035 Comptes municipals 1898-1899 Cap resultat
938 AMCM MUN-05-02-01-02-03-036 Comptes municipals 1898-1899 Cap resultat
939 AMCM MUN-05-02-01-02-03-037 Comptes municipals 1900 Cap resultat
940 AMCM MUN-05-02-01-02-03-038 Comptes municipals 1901 Cap resultat
941 AMCM MUN-05-02-01-02-03-039 Comptes municipals 1902 Cap resultat
942 AMCM MUN-05-02-01-02-03-040 Comptes municipals 1903 Cap resultat
943 AMCM MUN-05-02-01-02-03-041 Comptes municipals 1904 Cap resultat
944 AMCM MUN-05-02-01-02-03-042 Comptes municipals 1905 Cap resultat
945 AMCM MUN-05-02-01-02-03-043 Comptes municipals 1906 Cap resultat
946 AMCM MUN-05-02-01-02-03-044 Comptes municipals 1907 Cap resultat
947 AMCM MUN-05-02-01-02-03-045 Comptes municipals 1908 Cap resultat
948 AMCM MUN-05-02-01-02-03-046 Comptes municipals 1909 Cap resultat
949 AMCM MUN-05-02-01-02-03-047 Comptes municipals 1910 Cap resultat
950 AMCM MUN-05-02-01-02-03-048 Comptes municipals 1911 Cap resultat
951 AMCM MUN-05-02-01-02-03-049 Comptes municipals 1912 Cap resultat
952 AMCM MUN-05-02-01-02-03-050 Comptes municipals 1913 Cap resultat
953 AMCM MUN-05-02-01-02-03-051 Comptes municipals 1914 Cap resultat
954 AMCM MUN-05-02-01-02-03-052 Comptes municipals 1915 Cap resultat
955 AMCM MUN-05-02-01-02-03-053 Comptes municipals 1916 Cap resultat
956 AMCM MUN-05-02-01-02-03-054 Comptes municipals 1917 Cap resultat
957 AMCM MUN-05-02-01-02-03-055 Comptes municipals 1918-1919 Cap resultat
958 AMCM MUN-05-02-01-02-03-056 Comptes municipals 1919-1922 Cap resultat
959 AMCM MUN-05-02-01-02-03-057 Comptes municipals 1923-1924 Cap resultat
960 AMCM MUN-05-02-01-02-03-058 Comptes municipals 1924-1925 Cap resultat
961 AMCM MUN-05-02-01-02-03-059 Comptes municipals 1925-1926 Cap resultat
962 AMCM MUN-05-02-01-02-03-060 Comptes municipals 1926-1927 Cap resultat
963 AMCM MUN-05-02-01-02-03-061 Comptes municipals 1926 Cap resultat
964 AMCM MUN-05-02-01-02-03-062 Comptes municipals 1927 Cap resultat
965 AMCM MUN-05-02-01-02-03-063 Comptes municipals 1928 Cap resultat
966 AMCM MUN-05-02-01-02-03-064 Comptes municipals 1929 Cap resultat
967 AMCM MUN-05-02-01-02-03-065 Comptes municipals 1930 Cap resultat
968 AMCM MUN-05-02-01-02-03-066 Comptes municipals 1931 Cap resultat
969 AMCM MUN-05-02-01-02-03-067 Comptes municipals 1931 Cap resultat
970 AMCM MUN-05-02-01-02-03-068 Comptes municipals 1932 Cap resultat
971 AMCM MUN-05-02-01-02-03-069 Comptes municipals 1932 Cap resultat
972 AMCM MUN-05-02-01-02-03-070 Comptes municipals 1934 Cap resultat
973 AMCM MUN-05-02-01-02-03-071 Comptes municipals 1934 Cap resultat
974 AMCM MUN-05-02-01-02-03-072 Comptes municipals 1935 Cap resultat
975 AMCM MUN-05-02-01-02-03-073 Comptes municipals 1936 Cap resultat
976 AMCM MUN-05-02-01-02-03-074 Comptes municipals 1937 Cap resultat
977 AMCM MUN-05-02-01-02-03-075 Comptes municipals 1938 Cap resultat
978 AMCM MUN-05-02-01-02-03-076 Comptes municipals 1938 Cap resultat
979 AMCM MUN-05-02-01-02-03-077 Comptes municipals 1939 Cap resultat
980 AMCM MUN-05-02-01-02-03-078 Comptes municipals 1939 Cap resultat
981 AMCM MUN-05-02-01-03-001 Balanços 1886-1889 Cap resultat
982 AMCM MUN-05-02-01-03-002 Balanços 1890-1900 Cap resultat
983 AMCM MUN-05-02-01-03-003 Balanços 1900-1910 Cap resultat
984 AMCM MUN-05-02-01-03-004 Balanços 1911-1918 Cap resultat
985 AMCM MUN-05-02-01-03-005 Balanços 1920-1921 Cap resultat
986 AMCM MUN-05-02-01-04-01-001 Llibre auxiliar ingressos de propis 1886-1887 Cap resultat
987 AMCM MUN-05-02-01-04-01-002 Llibre auxiliar ingressos impostos 1886-1887 Cap resultat
988 AMCM MUN-05-02-01-04-01-003 Llibre auxiliar ingressos beneficiència 1886-1887 Cap resultat
989 AMCM MUN-05-02-01-04-01-004 Llibre auxiliar ingressos instrucció pública 1886-1887 Cap resultat
990 AMCM MUN-05-02-01-04-01-005 Llibre auxiliar ingressos correcció pública 1886-1887 Cap resultat
991 AMCM MUN-05-02-01-04-01-006 Llibre auxiliar ingressos extraordinaris 1886-1887 Cap resultat
992 AMCM MUN-05-02-01-04-01-007 Llibre auxiliar ingressos resultes 1886-1887 Cap resultat
993 AMCM MUN-05-02-01-04-01-008 Llibre auxiliar ingressos contra dèficit 1886-1887 Cap resultat
994 AMCM MUN-05-02-01-04-01-009 Llibre auxiliar ingressos 1910 Cap resultat
995 AMCM MUN-05-02-01-04-01-010 Llibre auxiliar ingressos 1921-1922 Cap resultat
996 AMCM MUN-05-02-01-04-01-011 Llibre auxiliar ingressos 1925-1926 Cap resultat
997 AMCM MUN-05-02-01-04-01-012 Llibre auxiliar ingressos 1928-1929 Cap resultat
998 AMCM MUN-05-02-01-04-01-013 Llibre auxiliar ingressos 1930-1931 Cap resultat
999 AMCM MUN-05-02-01-04-01-014 Llibre auxiliar ingressos 1932 Cap resultat
1000 AMCM MUN-05-02-01-04-01-015 Llibre auxiliar ingressos 1933 Cap resultat
1001 AMCM MUN-05-02-01-04-01-016 Llibre auxiliar ingressos 1935 Cap resultat
1002 AMCM MUN-05-02-01-04-01-017 Llibre auxiliar ingressos 1936 Cap resultat
1003 AMCM MUN-05-02-01-04-01-018 Llibre auxiliar ingressos 1938 Cap resultat
1004 AMCM MUN-05-02-01-04-01-019 Llibre auxiliar ingressos 1939 Cap resultat
1005 AMCM MUN-05-02-01-04-02-001 Llibre auxiliar despeses 1886-1887 Cap resultat
1006 AMCM MUN-05-02-01-04-02-002 Llibre auxiliar despeses Ajuntament 1886-1887 Cap resultat
1007 AMCM MUN-05-02-01-04-02-003 Llibre auxiliar despeses policia de seguretat 1886-1887 Cap resultat
1008 AMCM MUN-05-02-01-04-02-004 Llibre auxiliar despeses policia urbana i rural 1886-1887 Cap resultat
1009 AMCM MUN-05-02-01-04-02-005 Llibre auxiliar despeses instrucció pública 1886-1887 Cap resultat
1010 AMCM MUN-05-02-01-04-02-006 Llibre auxiliar despeses beneficiència 1886-1887 Cap resultat
1011 AMCM MUN-05-02-01-04-02-007 Llibre auxiliar despeses obres públiques 1886-1887 Cap resultat
1012 AMCM MUN-05-02-01-04-02-008 Llibre auxiliar despeses càrregues 1886-1887 Cap resultat
1013 AMCM MUN-05-02-01-04-02-009 Llibre auxiliar despeses obres noves 1886-1887 Cap resultat
1014 AMCM MUN-05-02-01-04-02-010 Llibre auxiliar despeses imprevistos 1886-1887 Cap resultat
1015 AMCM MUN-05-02-01-04-02-011 Llibre auxiliar despeses resultes 1886-1887 Cap resultat
1016 AMCM MUN-05-02-01-04-02-012 Llibre auxiliar despeses 1910-1914 Cap resultat
1017 AMCM MUN-05-02-01-04-02-013 Llibre auxiliar despeses 1915-1920 Cap resultat
1018 AMCM MUN-05-02-01-04-02-014 Llibre auxiliar despeses 1921-1924 Cap resultat
1019 AMCM MUN-05-02-01-04-02-015 Llibre auxiliar despeses 1925-1927 Cap resultat
1020 AMCM MUN-05-02-01-04-02-016 Llibre auxiliar despeses 1928-1929 Cap resultat
1021 AMCM MUN-05-02-01-04-02-017 Llibre auxiliar despeses 1930-1931 Cap resultat
1022 AMCM MUN-05-02-01-04-02-018 Llibre auxiliar despeses 1932 Cap resultat
1023 AMCM MUN-05-02-01-04-02-019 Llibre auxiliar despeses 1933-1934 Cap resultat
1024 AMCM MUN-05-02-01-04-02-020 Llibre auxiliar despeses 1935 Cap resultat
1025 AMCM MUN-05-02-01-04-02-021 Llibre auxiliar despeses 1936 Cap resultat
1026 AMCM MUN-05-02-01-04-02-022 Llibre auxiliar despeses 1937 Cap resultat
1027 AMCM MUN-05-02-01-04-02-023 Llibre auxiliar despeses 1938 Cap resultat
1028 AMCM MUN-05-02-01-04-02-024 Llibre auxiliar despeses 1938 Cap resultat
1029 AMCM MUN-05-02-01-04-02-025 Llibre auxiliar despeses 1939 Cap resultat
1030 AMCM MUN-05-02-01-04-03-001 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1889-1890 Cap resultat
1031 AMCM MUN-05-02-01-04-03-002 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1890-1891 Cap resultat
1032 AMCM MUN-05-02-01-04-03-003 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1891-1892 Cap resultat
1033 AMCM MUN-05-02-01-04-03-004 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1892-1893 Cap resultat
1034 AMCM MUN-05-02-01-04-03-005 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1893-1894 Cap resultat
1035 AMCM MUN-05-02-01-04-03-006 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1894-1895 Cap resultat
1036 AMCM MUN-05-02-01-04-03-007 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1895-1896 Cap resultat
1037 AMCM MUN-05-02-01-04-03-008 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1896-1897 Cap resultat
1038 AMCM MUN-05-02-01-04-03-009 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1897-1898 Cap resultat
1039 AMCM MUN-05-02-01-04-03-010 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1898-1899 Cap resultat
1040 AMCM MUN-05-02-01-04-03-011 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1899-1900 Cap resultat
1041 AMCM MUN-05-02-01-04-03-012 Llibre auxiliar ingressos i despeses 1901 Cap resultat
1042 AMCM MUN-05-02-01-04-04-001 Diari d’intervenció d’ingressos 1924-1925 Cap resultat
1043 AMCM MUN-05-02-01-04-04-002 Diari d’intervenció d’ingressos 1925-1926 Cap resultat
1044 AMCM MUN-05-02-01-04-04-003 Diari d'intervenció d'ingressos 1927 Cap resultat
1045 AMCM MUN-05-02-01-04-04-004 Diari d’intervenció d’ingressos 1927 Cap resultat
1046 AMCM MUN-05-02-01-04-04-005 Diari d’intervenció d’ingressos 1928 Cap resultat
1047 AMCM MUN-05-02-01-04-04-006 Diari d’intervenció d’ingressos 1929 Cap resultat
1048 AMCM MUN-05-02-01-04-04-007 Diari d’intervenció d’ingressos 1930 Cap resultat
1049 AMCM MUN-05-02-01-04-04-008 Diari d’intervenció d’ingressos 1930 Cap resultat
1050 AMCM MUN-05-02-01-04-04-009 Diari d’intervenció d’ingressos 1931 Cap resultat
1051 AMCM MUN-05-02-01-04-04-010 Diari d’intervenció d’ingressos 1932 Cap resultat
1052 AMCM MUN-05-02-01-04-04-011 Diari d’intervenció d’ingressos 1933 Cap resultat
1053 AMCM MUN-05-02-01-04-04-012 Diari d’intervenció d’ingressos 1934 Cap resultat
1054 AMCM MUN-05-02-01-04-04-013 Diari d’intervenció d’ingressos 1935 Cap resultat
1055 AMCM MUN-05-02-01-04-04-014 Diari d’intervenció d’ingressos 1936 Cap resultat
1056 AMCM MUN-05-02-01-04-04-015 Diari d’intervenció d’ingressos 1937 Cap resultat
1057 AMCM MUN-05-02-01-04-04-016 Diari d’intervenció d’ingressos 1938 Cap resultat
1058 AMCM MUN-05-02-01-04-04-017 Diari d’intervenció d’ingressos 1939 Cap resultat
1059 AMCM MUN-05-02-01-04-05-001 Diari d’intervenció de despeses 1924-1925 Cap resultat
1060 AMCM MUN-05-02-01-04-05-002 Diari d'intervenció de despeses 1925 - 1926 Cap resultat
1061 AMCM MUN-05-02-01-04-05-003 Diari d'intervenció de despeses 1926 Cap resultat
1062 AMCM MUN-05-02-01-04-05-004 Diari d’intervenció de despeses 1927 Cap resultat
1063 AMCM MUN-05-02-01-04-05-005 Diari d’intervenció de despeses 1929 Cap resultat
1064 AMCM MUN-05-02-01-04-05-006 Diari d’intervenció de despeses 1930 Cap resultat
1065 AMCM MUN-05-02-01-04-05-007 Diari d’intervenció de despeses 1930 Cap resultat
1066 AMCM MUN-05-02-01-04-05-008 Diari d’intervenció de despeses 1931 Cap resultat
1067 AMCM MUN-05-02-01-04-05-009 Diari d’intervenció de despeses 1932 Cap resultat
1068 AMCM MUN-05-02-01-04-05-010 Diari d’intervenció de despeses 1933 Cap resultat
1069 AMCM MUN-05-02-01-04-05-011 Diari d’intervenció de despeses 1934 Cap resultat
1070 AMCM MUN-05-02-01-04-05-012 Diari d’intervenció de despeses 1935 Cap resultat
1071 AMCM MUN-05-02-01-04-05-013 Diari d’intervenció de despeses 1936 Cap resultat
1072 AMCM MUN-05-02-01-04-05-014 Diari d’intervenció de despeses 1937 Cap resultat
1073 AMCM MUN-05-02-01-04-05-015 Diari d’intervenció de despeses 1937 Cap resultat
1074 AMCM MUN-05-02-01-04-05-016 Diari d’intervenció de despeses 1938 Cap resultat
1075 AMCM MUN-05-02-01-04-05-017 Diari d’intervenció de despeses 1939 Cap resultat
1076 AMCM MUN-05-02-01-04-06-001 Diari ingressos i despeses 1862-1863 Cap resultat
1077 AMCM MUN-05-02-01-04-06-002 Diari ingressos i despeses 1863-1864 Cap resultat
1078 AMCM MUN-05-02-01-04-06-003 Diari ingressos i despeses 1864-1865 Cap resultat
1079 AMCM MUN-05-02-01-04-06-004 Diari ingressos i despeses 1865-1866 Cap resultat
1080 AMCM MUN-05-02-01-04-06-005 Diari ingressos i despeses 1866-1867 Cap resultat
1081 AMCM MUN-05-02-01-04-06-006 Diari ingressos i despeses 1867-1868 Cap resultat
1082 AMCM MUN-05-02-01-04-06-007 Diari ingressos i despeses 1868-1869 Cap resultat
1083 AMCM MUN-05-02-01-04-06-008 Diari ingressos i despeses 1869-1870 Cap resultat
1084 AMCM MUN-05-02-01-04-06-009 Diari ingressos i despeses 1870-1871 Cap resultat
1085 AMCM MUN-05-02-01-04-06-010 Diari ingressos i despeses 1871-1872 Cap resultat
1086 AMCM MUN-05-02-01-04-06-011 Diari ingressos i despeses 1872-1873 Cap resultat
1087 AMCM MUN-05-02-01-04-06-012 Diari ingressos i despeses 1873-1874 Cap resultat
1088 AMCM MUN-05-02-01-04-06-013 Diari ingressos i despeses 1874-1875 Cap resultat
1089 AMCM MUN-05-02-01-04-06-014 Diari ingressos i despeses 1875-1876 Cap resultat
1090 AMCM MUN-05-02-01-04-06-015 Diari ingressos i despeses 1876-1877 Cap resultat
1091 AMCM MUN-05-02-01-04-06-016 Diari ingressos i despeses 1877-1878 Cap resultat
1092 AMCM MUN-05-02-01-04-06-017 Diari ingressos i despeses 1878-1879 Cap resultat
1093 AMCM MUN-05-02-01-04-06-018 Diari ingressos i despeses 1879-1880 Cap resultat
1094 AMCM MUN-05-02-01-04-06-019 Diari ingressos i despeses 1880-1881 Cap resultat
1095 AMCM MUN-05-02-01-04-06-020 Diari ingressos i despeses 1881-1882 Cap resultat
1096 AMCM MUN-05-02-01-04-06-021 Diari ingressos i despeses 1882-1883 Cap resultat
1097 AMCM MUN-05-02-01-04-06-022 Diari ingressos i despeses 1883-1884 Cap resultat
1098 AMCM MUN-05-02-01-04-06-023 Diari ingressos i despeses 1884-1885 Cap resultat
1099 AMCM MUN-05-02-01-04-06-024 Diari ingressos i despeses 1885-1886 Cap resultat
1100 AMCM MUN-05-02-01-04-06-025 Diari ingressos i despeses 1886-1887 Cap resultat
1101 AMCM MUN-05-02-01-04-06-026 Diari ingressos i despeses 1887-1890 Cap resultat
1102 AMCM MUN-05-02-01-04-06-027 Diari ingressos i despeses 1890-1894 Cap resultat
1103 AMCM MUN-05-02-01-04-06-028 Diari ingressos i despeses 1894-1895 Cap resultat
1104 AMCM MUN-05-02-01-04-07-001 Diari borrador ingressos 1886-1892 Cap resultat
1105 AMCM MUN-05-02-01-04-07-002 Diari borrador despeses 1886-1897 Cap resultat
1106 AMCM MUN-05-02-01-04-07-003 Diari borrador ingressos 1892-1897 Cap resultat
1107 AMCM MUN-05-02-01-04-07-004 Diari borrador ingressos i despeses 1897-1898 Cap resultat
1108 AMCM MUN-05-02-01-04-07-005 Diari borrador ingressos i despeses 1901-1912 Cap resultat
1109 AMCM MUN-05-02-01-04-07-006 Diari borrador ingressos 1912-1916 Cap resultat
1110 AMCM MUN-05-02-01-04-07-007 Diari borrador despeses 1912-1918 Cap resultat
1111 AMCM MUN-05-02-01-04-07-008 Diari borrador ingressos 1917-1922 Cap resultat
1112 AMCM MUN-05-02-01-04-07-009 Diari borrador despeses 1918-1923 Cap resultat
1113 AMCM MUN-05-02-01-04-07-010 Diari borrador ingressos 1922-1924 Cap resultat
1114 AMCM MUN-05-02-01-04-07-011 Diari borrador despeses 1922-1924 Cap resultat
1115 AMCM MUN-05-02-01-04-07-012 Diari borrador ingressos 1924-1926 Cap resultat
1116 AMCM MUN-05-02-01-04-07-013 Diari borrador despeses 1924-1926 Cap resultat
1117 AMCM MUN-05-02-02-01-001 Prèstecs guerra 1805, 1817, 1818 Cap resultat
1118 AMCM MUN-05-02-02-01-002 Caixa sucursal de dipòsits Cap resultat
1119 AMCM MUN-05-02-02-01-003 Banc crèdit local 1927, 1936 Cap resultat
1120 AMCM MUN-05-02-03-01-001 Actes Junta municipal associats 1848-1849 Cap resultat
1121 AMCM MUN-05-02-03-01-002 Actes Junta municipal associats 1902-1912 Cap resultat
1122 AMCM MUN-05-02-03-01-003 Actes Junta municipal associats 1912-1915 Cap resultat
1123 AMCM MUN-05-02-03-01-004 Actes Junta municipal associats 1915-1924 Cap resultat
1124 AMCM MUN-05-02-03-01-005 Actes Junta Pericial 1901-1932 Cap resultat
1125 AMCM MUN-05-02-03-01-006 Actes Junta Pericial 1931 Cap resultat
1126 AMCM MUN-05-02-03-01-007 Correspondència Junta pericial 1861-1867 Cap resultat
1127 AMCM MUN-05-02-03-02-001 Amillarament 184(?) Cap resultat
1128 AMCM MUN-05-02-03-02-002 Amillarament 1863 Cap resultat
1129 AMCM MUN-05-02-03-02-003 Amillarament 1863 Cap resultat
1130 AMCM MUN-05-02-03-02-004 Amillarament 1893-1900 Cap resultat
1131 AMCM MUN-05-02-03-02-005 Amillarament 1896-1908 Cap resultat
1132 AMCM MUN-05-02-03-02-006 Amillarament 1901-1910 Cap resultat
1133 AMCM MUN-05-02-03-02-007 Amillarament 1911-1920 Cap resultat
1134 AMCM MUN-05-02-03-02-008 Amillarament 1909-1924 Cap resultat
1135 AMCM MUN-05-02-03-02-009 Amillarament 1921-1930 Cap resultat
1136 AMCM MUN-05-02-03-02-010 Amillarament 1931-1939 Cap resultat
1137 AMCM MUN-05-02-03-02-011 Amillarament 1930-1933 Cap resultat
1138 AMCM MUN-05-02-03-02-012 Amillarament 1934-1939 Cap resultat
1139 AMCM MUN-05-02-03-02-013 Amillarament Cap resultat
1140 AMCM MUN-05-02-03-02-014 Amillarament Cap resultat
1141 AMCM MUN-05-02-03-02-015 Amillarament Cap resultat
1142 AMCM MUN-05-02-03-02-016 Registre Catastral (Amillarament) 1863 Cap resultat
1143 AMCM MUN-05-02-03-02-017 Registre Catastral (Amillarament) 1863 Cap resultat
1144 AMCM MUN-05-02-03-02-018 Registre Catastral (Amillarament) 1863 Cap resultat
1145 AMCM MUN-05-02-03-02-019 Registre Catastral (Amillarament) Cap resultat
1146 AMCM MUN-05-02-03-02-020 Registre Catastral (Amillarament) Cap resultat
1147 AMCM MUN-05-02-03-02-021 Registre Catastral (Amillarament) Cap resultat
1148 AMCM MUN-05-02-03-03-001 Apeo 1818 Cap resultat
1149 AMCM MUN-05-02-03-04-001 Cadastre 1600 Cap resultat
1150 AMCM MUN-05-02-03-04-002 Cadastre 1601 Cap resultat
1151 AMCM MUN-05-02-03-04-003 Cadastre 1606-1607 Cap resultat
1152 AMCM MUN-05-02-03-04-004 Cadastre 1607 Cap resultat
1153 AMCM MUN-05-02-03-04-005 Cadastre 1610 Cap resultat
1154 AMCM MUN-05-02-03-04-006 Cadastre 1610 Cap resultat
1155 AMCM MUN-05-02-03-04-007 Cadastre 1621 Cap resultat
1156 AMCM MUN-05-02-03-04-008 Cadastre 1635 Cap resultat
1157 AMCM MUN-05-02-03-04-009 Cadastre 1663 Cap resultat
1158 AMCM MUN-05-02-03-04-010 Cadastre 1665 Cap resultat
1159 AMCM MUN-05-02-03-04-011 Cadastre 1677 Cap resultat
1160 AMCM MUN-05-02-03-04-012 Cadastre 1683 Cap resultat
1161 AMCM MUN-05-02-03-04-013 Cadastre 1695 Cap resultat
1162 AMCM MUN-05-02-03-04-014 Cadastre 1710 Cap resultat
1163 AMCM MUN-05-02-03-04-015 Cadastre de l’estimació general 1710 Cap resultat
1164 AMCM MUN-05-02-03-04-016 Còpia del cadastre de 1730 Cap resultat
1165 AMCM MUN-05-02-03-04-017 Cadastre de l’estimació general 1730 Cap resultat
1166 AMCM MUN-05-02-03-04-018 Còpia del cadastre 1775 Cap resultat
1167 AMCM MUN-05-02-03-04-019 Cadastre 1775 Cap resultat
1168 AMCM MUN-05-02-03-04-020 Cadastre Cap resultat
1169 AMCM MUN-05-02-03-05-001 Contribució guerra 1810-1811 Cap resultat
1170 AMCM MUN-05-02-03-05-002 Contribució guerra 1812 Cap resultat
1171 AMCM MUN-05-02-03-05-003 Contribució guerra 1813 Cap resultat
1172 AMCM MUN-05-02-03-05-004 Contribució guerra 1839 Cap resultat
1173 AMCM MUN-05-02-03-06-01-001 Cèdules personals 1868-1885 Cap resultat
1174 AMCM MUN-05-02-03-06-01-002 Cèdules personals 1879-1892 Cap resultat
1175 AMCM MUN-05-02-03-06-01-003 Cèdules personals 1892-1899 Cap resultat
1176 AMCM MUN-05-02-03-06-01-004 Cèdules personals 1899-1917 Cap resultat
1177 AMCM MUN-05-02-03-06-01-005 Cèdules personals 1918-1931 Cap resultat
1178 AMCM MUN-05-02-03-06-02-001 Vi, sal, tabac 1798-1932 Cap resultat
1179 AMCM MUN-05-02-03-06-02-002 Administració de tabac 1816 Cap resultat
1180 AMCM MUN-05-02-03-06-02-003 Contribució consum aliments 1821 Cap resultat
1181 AMCM MUN-05-02-03-06-02-004 Renta sal 1824 Cap resultat
1182 AMCM MUN-05-02-03-06-02-005 Despeses sal 1824-1825 Cap resultat
1183 AMCM MUN-05-02-03-06-02-006 Repartiment sal 1834 Cap resultat
1184 AMCM MUN-05-02-03-06-02-007 Contribució de consums 1856 Cap resultat
1185 AMCM MUN-05-02-03-06-02-008 Consums productes 1846-1876 Cap resultat
1186 AMCM MUN-05-02-03-06-02-009 Consums cereals i sal 1876-1896 Cap resultat
1187 AMCM MUN-05-02-03-06-02-010 Junta repartidor de consums 1882 Cap resultat
1188 AMCM MUN-05-02-03-06-02-011 Impost sal 1882-1883 Cap resultat
1189 AMCM MUN-05-02-03-06-02-012 Junta repartidor de consums 1887-1894 Cap resultat
1190 AMCM MUN-05-02-03-06-02-013 Impost alcohol 1888-1889 Cap resultat
1191 AMCM MUN-05-02-03-06-02-014 Consums 1892-1905 Cap resultat
1192 AMCM MUN-05-02-03-06-02-015 Consums 1906-1935 Cap resultat
1193 AMCM MUN-05-02-03-06-03-001 Contribució quota fixa 1831-1843 Cap resultat
1194 AMCM MUN-05-02-03-06-03-002 Contribució quota fixa 1845 Cap resultat
1195 AMCM MUN-05-02-03-06-04-001 Repartiment comerç i indústria 1817 Cap resultat
1196 AMCM MUN-05-02-03-06-04-002 Contribució de patents 1822 Cap resultat
1197 AMCM MUN-05-02-03-06-04-003 Contribució del subsidi 1829, 1831, 1832 Cap resultat
1198 AMCM MUN-05-02-03-06-04-004 Subsidi indústria i comerç 1833 Cap resultat
1199 AMCM MUN-05-02-03-06-04-005 Subsidi indústria i comerç 1835 Cap resultat
1200 AMCM MUN-05-02-03-06-04-006 Subsidi indústria i comerç 1837 Cap resultat
1201 AMCM MUN-05-02-03-06-04-007 Comunicacions indústria 1863-1870 Cap resultat
1202 AMCM MUN-05-02-03-06-04-008 Oficis antics indústria 1871-1880 Cap resultat
1203 AMCM MUN-05-02-03-06-04-009 Correspondència contribució industrial 1881-1890 Cap resultat
1204 AMCM MUN-05-02-03-06-04-010 Correspondència contribució industrial 1892-1899 Cap resultat
1205 AMCM MUN-05-02-03-06-04-011 Correspondència contribució industrial 1902-1910 Cap resultat
1206 AMCM MUN-05-02-03-06-04-012 Correspondència contribució industrial 1912-1914 Cap resultat
1207 AMCM MUN-05-02-03-06-04-013 Fruits civils 1824-1845 Cap resultat
1208 AMCM MUN-05-02-03-06-04-014 Contribució industrial i comerç 1845-1851 Cap resultat
1209 AMCM MUN-05-02-03-06-04-015 Contribució industrial i comerç 1855-1860 Cap resultat
1210 AMCM MUN-05-02-03-06-04-016 Contribució industrial i comerç 1861-1864 Cap resultat
1211 AMCM MUN-05-02-03-06-04-017 Contribució industrial i comerç 1864-1865 Cap resultat
1212 AMCM MUN-05-02-03-06-04-018 Contribució industrial i comerç 1865-1866 Cap resultat
1213 AMCM MUN-05-02-03-06-04-019 Contribució industrial i comerç 1866-1867 Cap resultat
1214 AMCM MUN-05-02-03-06-04-020 Contribució industrial i comerç 1867-1868 Cap resultat
1215 AMCM MUN-05-02-03-06-04-021 Contribució industrial i comerç 1867-1868 Cap resultat
1216 AMCM MUN-05-02-03-06-04-022 Contribució industrial i comerç 1868-1869 Cap resultat
1217 AMCM MUN-05-02-03-06-04-023 Contribució industrial i comerç 1869-1870 Cap resultat
1218 AMCM MUN-05-02-03-06-04-024 Còpia matrícula subsidi 1870-1871 Cap resultat
1219 AMCM MUN-05-02-03-06-04-025 Còpia matrícula subsidi 1871-1872 Cap resultat
1220 AMCM MUN-05-02-03-06-04-026 Contribució industrial 1873-1874 Cap resultat
1221 AMCM MUN-05-02-03-06-04-027 Contribució industrial 1874-1875 Cap resultat
1222 AMCM MUN-05-02-03-06-04-028 Contribució industrial 1875-1876 Cap resultat
1223 AMCM MUN-05-02-03-06-04-029 Còpia matrícula subsidi 1876-1877 Cap resultat
1224 AMCM MUN-05-02-03-06-04-030 Contribució industrial 1877-1878 Cap resultat
1225 AMCM MUN-05-02-03-06-04-031 Còpia matrícula subsidi 1878-1879 Cap resultat
1226 AMCM MUN-05-02-03-06-04-032 Còpia matrícula subsidi 1879-1880 Cap resultat
1227 AMCM MUN-05-02-03-06-04-033 Còpia matrícula subsidi 1881-1882 Cap resultat
1228 AMCM MUN-05-02-03-06-04-034 Còpia matrícula subsidi 1880-1881 Cap resultat
1229 AMCM MUN-05-02-03-06-04-035 Còpia matrícula subsidi 1882-1883 Cap resultat
1230 AMCM MUN-05-02-03-06-04-036 Còpia matrícula subsidi 1884-1885 Cap resultat
1231 AMCM MUN-05-02-03-06-04-037 Contribució industrial 1885-1886 Cap resultat
1232 AMCM MUN-05-02-03-06-04-038 Contribució industrial 1886-1887 Cap resultat
1233 AMCM MUN-05-02-03-06-04-039 Contribució industrial 1887-1888 Cap resultat
1234 AMCM MUN-05-02-03-06-04-040 Contribució industrial 1888-1889 Cap resultat
1235 AMCM MUN-05-02-03-06-04-041 Contribució industrial 1889-1890 Cap resultat
1236 AMCM MUN-05-02-03-06-04-042 Contribució industrial 1890-1891 Cap resultat
1237 AMCM MUN-05-02-03-06-04-043 Contribució industrial 1891-1892 Cap resultat
1238 AMCM MUN-05-02-03-06-04-044 Contribució industrial 1892-1893 Cap resultat
1239 AMCM MUN-05-02-03-06-04-045 Contribució industrial 1893-1894 Cap resultat
1240 AMCM MUN-05-02-03-06-04-046 Contribució industrial 1894-1895 Cap resultat
1241 AMCM MUN-05-02-03-06-04-047 Contribució industrial 1895-1896 Cap resultat
1242 AMCM MUN-05-02-03-06-04-048 Contribució industrial 1896-1897 Cap resultat
1243 AMCM MUN-05-02-03-06-04-049 Contribució industrial 1897-1898 Cap resultat
1244 AMCM MUN-05-02-03-06-04-050 Contribució industrial 1898-1899 Cap resultat
1245 AMCM MUN-05-02-03-06-04-051 Contribució industrial 1899-1900 Cap resultat
1246 AMCM MUN-05-02-03-06-04-052 Contribució industrial 1901 Cap resultat
1247 AMCM MUN-05-02-03-06-04-053 Contribució industrial 1902 Cap resultat
1248 AMCM MUN-05-02-03-06-04-054 Contribució industrial 1903 Cap resultat
1249 AMCM MUN-05-02-03-06-04-055 Contribució industrial 1904 Cap resultat
1250 AMCM MUN-05-02-03-06-04-056 Contribució industrial 1905 Cap resultat
1251 AMCM MUN-05-02-03-06-04-057 Contribució industrial 1906 Cap resultat
1252 AMCM MUN-05-02-03-06-04-058 Contribució industrial 1907 Cap resultat
1253 AMCM MUN-05-02-03-06-04-059 Contribució industrial 1908 Cap resultat
1254 AMCM MUN-05-02-03-06-04-060 Contribució industrial 1909 Cap resultat
1255 AMCM MUN-05-02-03-06-04-061 Contribució industrial 1910 Cap resultat
1256 AMCM MUN-05-02-03-06-04-062 Contribució industrial 1911 Cap resultat
1257 AMCM MUN-05-02-03-06-04-063 Contribució industrial 1912 Cap resultat
1258 AMCM MUN-05-02-03-06-04-064 Contribució industrial 1913 Cap resultat
1259 AMCM MUN-05-02-03-06-04-065 Contribució industrial 1914 Cap resultat
1260 AMCM MUN-05-02-03-06-04-066 Contribució industrial 1915 Cap resultat
1261 AMCM MUN-05-02-03-06-04-067 Contribució industrial 1916 Cap resultat
1262 AMCM MUN-05-02-03-06-04-068 Contribució industrial 1917 Cap resultat
1263 AMCM MUN-05-02-03-06-04-069 Contribució industrial 1918 Cap resultat
1264 AMCM MUN-05-02-03-06-04-070 Contribució industrial 1919 Cap resultat
1265 AMCM MUN-05-02-03-06-04-071 Contribució industrial 1920-1921 Cap resultat
1266 AMCM MUN-05-02-03-06-04-072 Contribució industrial 1921-1922 Cap resultat
1267 AMCM MUN-05-02-03-06-04-073 Contribució industrial 1922-1923 Cap resultat
1268 AMCM MUN-05-02-03-06-04-074 Contribució industrial 1923-1924 Cap resultat
1269 AMCM MUN-05-02-03-06-04-075 Contribució industrial 1924-1925 Cap resultat
1270 AMCM MUN-05-02-03-06-04-076 Contribució industrial 1925-1926 Cap resultat
1271 AMCM MUN-05-02-03-06-04-077 Contribució industrial 1926 Cap resultat
1272 AMCM MUN-05-02-03-06-04-078 Contribució industrial 1927 Cap resultat
1273 AMCM MUN-05-02-03-06-04-079 Contribució industrial 1928 Cap resultat
1274 AMCM MUN-05-02-03-06-04-080 Contribució industrial 1929 Cap resultat
1275 AMCM MUN-05-02-03-06-04-081 Contribució industrial 1930 Cap resultat
1276 AMCM MUN-05-02-03-06-04-082 Contribució industrial 1931 Cap resultat
1277 AMCM MUN-05-02-03-06-04-083 Contribució industrial 1932 Cap resultat
1278 AMCM MUN-05-02-03-06-04-084 Contribució industrial 1933 Cap resultat
1279 AMCM MUN-05-02-03-06-04-085 Contribució industrial 1934 Cap resultat
1280 AMCM MUN-05-02-03-06-04-086 Contribució industrial 1935 Cap resultat
1281 AMCM MUN-05-02-03-06-04-087 Contribució industrial 1936 Cap resultat
1282 AMCM MUN-05-02-03-06-04-088 Contribució industrial 1937 Cap resultat
1283 AMCM MUN-05-02-03-06-04-089 Contribució industrial 1938 Cap resultat
1284 AMCM MUN-05-02-03-06-04-090 Contribució industrial 1939 Cap resultat
1285 AMCM MUN-05-02-03-06-04-091 Altes i baixes matrícula industrial 1924-1949 Cap resultat
1286 AMCM MUN-05-02-03-06-04-092 Contribució general sobre indústria 1817 Cap resultat
1287 AMCM MUN-05-02-03-06-04-093 Quadre arxius existents Cap resultat
1288 AMCM MUN-05-02-03-06-05-001 Servei anual […] 1799-1806 Cap resultat
1289 AMCM MUN-05-02-03-06-05-002 Contribució de carros i cavalleries 1847 (“De la Diputación?”) Cap resultat
1290 AMCM MUN-05-02-03-06-05-003 Impost transport 1888 Cap resultat
1291 AMCM MUN-05-02-03-06-05-004 Impost transport viatgers i mercaderies 1888 Cap resultat
1292 AMCM MUN-05-02-03-06-05-005 Padró impost carruatges de luxe 1895-1896 Cap resultat
1293 AMCM MUN-05-02-03-06-05-006 Padró impost carruatges de luxe 1905-1908 Cap resultat
1294 AMCM MUN-05-02-03-06-05-007 Correspondència carruatges i cavalleri de luxe 1874-1913 Cap resultat
1295 AMCM MUN-05-02-03-06-06-001 Utilitats 1920-1933 Cap resultat
1296 AMCM MUN-05-02-03-06-06-002 Utilitats 1934 Cap resultat
1297 AMCM MUN-05-02-03-06-06-003 Utilitats 1934 Cap resultat
1298 AMCM MUN-05-02-03-06-06-004 Utilitats 1934 Cap resultat
1299 AMCM MUN-05-02-03-06-06-005 Utilitats 1935-1943 Cap resultat
1300 AMCM MUN-05-02-03-06-07-001 Junta repartidora riquesa territorial 1817 Cap resultat
1301 AMCM MUN-05-02-03-06-07-002 Constitució de la Junta repartidora de la contribució de cases 1821 Cap resultat
1302 AMCM MUN-05-02-03-06-07-003 Contribució territorial 1823 Cap resultat
1303 AMCM MUN-05-02-03-06-07-004 Relació jurada de predis rústics i urbans 1845 Cap resultat
1304 AMCM MUN-05-02-03-06-07-005 Contribució territorial i pecuària 1846-1853 Cap resultat
1305 AMCM MUN-05-02-03-06-07-006 Declaració jurada de finques rústiques i urbans 1855 Cap resultat
1306 AMCM MUN-05-02-03-06-07-007 Contribució territorial o d’immobles, cultiu i ramaderia 1854-1866 Cap resultat
1307 AMCM MUN-05-02-03-06-07-008 Contribució territorial o d’immobles, cultiu i ramaderia 1866-1879 Cap resultat
1308 AMCM MUN-05-02-03-06-07-009 Contribució territorial o d’immobles, cultiu i ramaderia 1879-1885 Cap resultat
1309 AMCM MUN-05-02-03-06-07-010 Contribució territorial i pecuària Cap resultat
1310 AMCM MUN-05-02-03-06-07-011 Declaració jurada de finques rústiques 1879 Cap resultat
1311 AMCM MUN-05-02-03-06-07-012 Declaració jurada de finques urbanes 1879 Cap resultat
1312 AMCM MUN-05-02-03-06-07-013 Declaració jurada de finques urbanes 1879 Cap resultat
1313 AMCM MUN-05-02-03-06-07-014 Riquesa rústica 1880 Cap resultat
1314 AMCM MUN-05-02-03-06-07-015 Declaració propietaris de riquesa urbana 1880 Cap resultat
1315 AMCM MUN-05-02-03-06-07-016 Compte de productes i despeses per hectàrea 1881 Cap resultat
1316 AMCM MUN-05-02-03-06-07-017 Compte productes i despesa 1887 Cap resultat
1317 AMCM MUN-05-02-03-06-07-018 Expedient de classificació de terres 1887 Cap resultat
1318 AMCM MUN-05-02-03-06-07-019 Padró riquesa urbana 1893 Cap resultat
1319 AMCM MUN-05-02-03-06-07-020 Registre fiscal de finques urbanes 1893 Cap resultat
1320 AMCM MUN-05-02-03-06-07-021 Contribució territorial i pecuària 1892-1895 Cap resultat
1321 AMCM MUN-05-02-03-06-07-022 Contribució territorial rústica i pecuària 1895-1900 Cap resultat
1322 AMCM MUN-05-02-03-06-07-023 Repartiment individual riquesa urbana 1894-1895 Cap resultat
1323 AMCM MUN-05-02-03-06-07-024 Repartiment individual riquesa urbana 1895-1896 Cap resultat
1324 AMCM MUN-05-02-03-06-07-025 Repartiment individual riquesa urbana 1896-1897 Cap resultat
1325 AMCM MUN-05-02-03-06-07-026 Borrador de riquesa urbana 1895-1896 Cap resultat
1326 AMCM MUN-05-02-03-06-07-027 Borrador de la riquesa urbana 1896-1897 Cap resultat
1327 AMCM MUN-05-02-03-06-07-028 Traspasos de Finques 1897-1932 Cap resultat
1328 AMCM MUN-05-02-03-06-07-029 Repartiment individual riquesa urbana 1897-1898 Cap resultat
1329 AMCM MUN-05-02-03-06-07-030 Repartiment individual riquesa urbana 1898-1899 Cap resultat
1330 AMCM MUN-05-02-03-06-07-031 Repartiment individual riquesa urbana 1899-1900 Cap resultat
1331 AMCM MUN-05-02-03-06-07-032 Repartiments de rústica 1901-1910 Cap resultat
1332 AMCM MUN-05-02-03-06-07-033 Repartiment individual riquesa urbana 1901 Cap resultat
1333 AMCM MUN-05-02-03-06-07-034 Repartiment individual riquesa urbana 1902 Cap resultat
1334 AMCM MUN-05-02-03-06-07-035 Repartiment contribució territorial per urbana 1903 Cap resultat
1335 AMCM MUN-05-02-03-06-07-036 Repartiment contribució territorial per urbana 1904 Cap resultat
1336 AMCM MUN-05-02-03-06-07-037 Repartiment contribució territorial per urbana 1905 Cap resultat
1337 AMCM MUN-05-02-03-06-07-038 Repartiments urbans 1906-1913 Cap resultat
1338 AMCM MUN-05-02-03-06-07-039 Repartiments de rústica i pecuària 1911-1921 Cap resultat
1339 AMCM MUN-05-02-03-06-07-040 Repartiments urbans 1914-1923 Cap resultat
1340 AMCM MUN-05-02-03-06-07-042 Registre fiscal d’edificis i solars 1921-1922 (I) Cap resultat
1341 AMCM MUN-05-02-03-06-07-043 Registre fiscal d’edificis i solars 1921-1922 (II) Cap resultat
1342 AMCM MUN-05-02-03-06-07-044 Registre fiscal d’edificis i solars 1921-1922 (III) Cap resultat
1343 AMCM MUN-05-02-03-06-07-045 Repartiments de rústica i pecuària 1922-1930 Cap resultat
1344 AMCM MUN-05-02-03-06-07-046 Padró dels edificis i solars 1923-1924 Cap resultat
1345 AMCM MUN-05-02-03-06-07-047 Padró dels edificis i solars 1924-1925 Cap resultat
1346 AMCM MUN-05-02-03-06-07-048 Contribució sobre edificis i solars 1925-1926 Cap resultat
1347 AMCM MUN-05-02-03-06-07-049 Padró dels edificis i solars 1926-1927 Cap resultat
1348 AMCM MUN-05-02-03-06-07-050 Padró dels edificis i solars 1928 Cap resultat
1349 AMCM MUN-05-02-03-06-07-051 Padró dels edificis i solars 1930 Cap resultat
1350 AMCM MUN-05-02-03-06-07-052 Contribució sobre edificis i solars 1931 Cap resultat
1351 AMCM MUN-05-02-03-06-07-053 Repartiments de rústica i pecuària 1931-1939 Cap resultat
1352 AMCM MUN-05-02-03-06-07-054 Padró dels edificis i solars 1932 Cap resultat
1353 AMCM MUN-05-02-03-06-07-055 Contribució sobre edificis i solars 1933 Cap resultat
1354 AMCM MUN-05-02-03-06-07-056 Padró dels edificis i solars 1934 Cap resultat
1355 AMCM MUN-05-02-03-06-07-057 Contribució sobre edificis i solars 1935 Cap resultat
1356 AMCM MUN-05-02-03-06-07-058 Padró dels edificis i solars 1936 Cap resultat
1357 AMCM MUN-05-02-03-06-07-059 Padró dels edificis i solars 1938 Cap resultat
1358 AMCM MUN-05-02-03-06-07-060 Padró dels edificis i solars 1939 Cap resultat
1359 AMCM MUN-05-02-03-06-07-061 Padró dels edificis i solars 1940 Cap resultat
1360 AMCM MUN-05-02-03-06-07-062 Actes de la Junta Repartidora de Contribució General 1817 Cap resultat
1361 AMCM MUN-05-02-03-06-07-063 Correspondéncia de la Junta Repartidora de la Contribució General 1818 Cap resultat
1362 AMCM MUN-05-02-03-06-07-064 Contribució General (diversos impresos) 1818 y 1819 Cap resultat
1363 AMCM MUN-05-02-03-06-07-065 Plànols rústica 1903-1939 Cap resultat
1364 AMCM MUN-05-02-03-07-001 Contribució general, propis i arbitris 1779-1852 Cap resultat
1365 AMCM MUN-05-02-03-07-002 Subhastes de propis i arbitris 1808-1818 Cap resultat
1366 AMCM MUN-05-02-03-07-003 Subhastes de propis i arbitris 1835, 1883, 1888 Cap resultat
1367 AMCM MUN-05-02-03-07-004 Propis i arbitris 1803-1828 Cap resultat
1368 AMCM MUN-05-02-03-07-005 Arbitris 1847-1880 Cap resultat
1369 AMCM MUN-05-02-03-07-006 Arbitris 1881-1918 Cap resultat
1370 AMCM MUN-05-02-03-07-007 Arbitris 1919-1932 Cap resultat
1371 AMCM MUN-05-02-03-07-008 Arbitris 1933-1939 Cap resultat
1372 AMCM MUN-05-02-03-07-009 Arbitris 1933-1944 Cap resultat
1373 AMCM MUN-05-02-03-08-001 Venta d’arbres 1910 Cap resultat
1374 AMCM MUN-05-02-03-08-002 Subhasta d’animals 1869, 1877, 1893 Cap resultat
1375 AMCM MUN-05-02-03-08-003 Subhasta d’animals 1903, 1913 Cap resultat
1376 AMCM MUN-05-02-03-09-001 Segell municipal 1938-1941 Cap resultat
1377 AMCM MUN-05-02-04-01-001 Registre multes 1807, 1808, 1815 Cap resultat
1378 AMCM MUN-05-02-04-01-002 Registre multes 1854-1918 Cap resultat
1379 AMCM MUN-05-02-04-01-003 Imposició multes 1853, 1863-1899 Cap resultat
1380 AMCM MUN-05-02-04-01-004 Imposició multes 1902-1930 Cap resultat
1381 AMCM MUN-05-02-04-01-005 Imposició multes 1931-1936 Cap resultat
1382 AMCM MUN-05-02-04-01-006 Multes governaties 1914-1931 Cap resultat
1383 AMCM MUN-05-02-04-01-007 Registre multes governatives i municipals 1928-1930, 1937 Cap resultat
1384 AMCM MUN-05-02-04-02-001 Apremi expedit 1852 Cap resultat
1385 AMCM MUN-05-02-04-02-002 Recaptació contribucions Diputació Provincial 1939 Cap resultat
1386 AMCM MUN-05-02-05-001 Contribució directa 1814 Cap resultat
1387 AMCM MUN-05-02-05-002 Contribució herències i successions transversals 1809-1818 Cap resultat
1388 AMCM MUN-05-02-05-003 Entrada de cabdals 1829-1830 Cap resultat
1389 AMCM MUN-05-02-05-004 Compte general impostos 1847-1852 Cap resultat
1390 AMCM MUN-05-02-05-005 Obligacions municipals 1882 Cap resultat
1391 AMCM MUN-05-02-05-006 Ordenances fiscals 1924-1930 Cap resultat
1392 AMCM MUN-05-02-05-007 Carta econòmica municipal 1932 Cap resultat
1393 AMCM MUN-05-02-05-008 Ajuntament (Diversos) 1932-1937 Cap resultat
1394 AMCM MUN-05-02-05-009 Ordenances fiscals 1934, 1937 Cap resultat
1395 AMCM MUN-05-02-05-010 Contribució (Diversos) Cap resultat
1396 AMCM MUN-05-02-05-011 Contribució (Diversos) Cap resultat
1397 AMCM MUN-05-03-001 Diversos Cap resultat
1398 AMCM MUN-05-03-004 Compte general impostos 1847-1852 Cap resultat
1399 AMCM MUN-05-03-005 Riquesa general Cap resultat
1400 AMCM MUN-06-01-01-001 Llibre de la Cort Reial 1578-1580 Cap resultat
1401 AMCM MUN-06-01-01-002 Llibre de la Cort Reial 1583-1592 Cap resultat
1402 AMCM MUN-06-01-01-003 Llibre de la Cort Reial 1603-1605 Cap resultat
1403 AMCM MUN-06-01-01-004 Llibre de la Cort Reial 1606-1607 Cap resultat
1404 AMCM MUN-06-01-01-005 Llibre de la Cort Reial 1617-1620 Cap resultat
1405 AMCM MUN-06-01-01-007 Llibre de la Cort Reial 1625-1628 Cap resultat
1406 AMCM MUN-06-01-01-008 Llibre de la Cort Reial 1629-1630 Cap resultat
1407 AMCM MUN-06-01-01-009 Llibre de edictes de la Curia 1630-1632 Cap resultat
1408 AMCM MUN-06-01-01-010 Llibre de la Cort Reial 1633-1636 Cap resultat
1409 AMCM MUN-06-01-01-011 Llibre de la Curia Real de la vila de Campanet del any 1637 1637-1639 Cap resultat
1410 AMCM MUN-06-01-01-012 Llibre de la Curia Real 1639-1643 Cap resultat
1411 AMCM MUN-06-01-01-013 Llibre de la Curia Real 1643-1647 Cap resultat
1412 AMCM MUN-06-01-01-014 Llibre de la Curia Real 1649-1653 Cap resultat
1413 AMCM MUN-06-01-01-015 Llibre de la Curia Real 1656-1660 Cap resultat
1414 AMCM MUN-06-01-01-016 Llibre de edictes de la Curia 1657-1680 Cap resultat
1415 AMCM MUN-06-01-01-018 Llibre de la Cort Reyal 1662-1668 Cap resultat
1416 AMCM MUN-06-01-01-019 Llibre de la Cort Reial 1672-1678 Cap resultat
1417 AMCM MUN-06-01-01-020 Llibre de la Cort Reial 1678-1683 Cap resultat
1418 AMCM MUN-06-01-01-021 Llibre de la Cort Reial 1685-1686 Cap resultat
1419 AMCM MUN-06-01-01-022 Llibre de la Cort Reial 1686-1691 Cap resultat
1420 AMCM MUN-06-01-01-023 Llibre de la Cort Reial 1691-1692 Cap resultat
1421 AMCM MUN-06-01-01-024 Llibre de la Cort Reial 1693-1695 Cap resultat
1422 AMCM MUN-06-01-01-025 Llibre de la Cort Reial 1695-1699 Cap resultat
1423 AMCM MUN-06-01-01-026 Llibre de la Cort Reial 1699-1704 Cap resultat
1424 AMCM MUN-06-01-01-027 Llibre de la Cort Reial 1704-1706 Cap resultat
1425 AMCM MUN-06-01-01-028 Llibre de la Cort Reial 1708-1709 Cap resultat
1426 AMCM MUN-06-01-01-029 Llibre de la Cort Reial 1711-1713 Cap resultat
1427 AMCM MUN-06-01-01-030 Llibre de la Cort Reial 1714-1716 Cap resultat
1428 AMCM MUN-06-01-01-031 Inventari Llibres i Plechs en la Curia de la Pobla 1765 Cap resultat
1429 AMCM MUN-06-01-02-001 Pregons 1803 Cap resultat
1430 AMCM MUN-06-01-02-002 Pregons 1810 Cap resultat
1431 AMCM MUN-06-01-03-001 Veredes 1586 Cap resultat
1432 AMCM MUN-06-01-03-002 Vereda 1648 Cap resultat
1433 AMCM MUN-06-01-03-003 Vereda 1687 Cap resultat
1434 AMCM MUN-06-01-03-004 Registre de Decrets 1717-1718 Cap resultat
1435 AMCM MUN-06-01-03-005 Veredes 1726 Cap resultat
1436 AMCM MUN-06-01-03-006 Veredes o circulars 1730-1776 Cap resultat
1437 AMCM MUN-06-01-03-007 Veredes o circulars 1730-1776 Cap resultat
1438 AMCM MUN-06-01-03-008 Veredes o Circulars 1778-1801 Cap resultat
1439 AMCM MUN-06-01-03-009 Veredes 1801-1810 Cap resultat
1440 AMCM MUN-06-01-03-010 Veredes 1811-1814 Cap resultat
1441 AMCM MUN-06-01-03-011 Veredes 1812-1814 Cap resultat
1442 AMCM MUN-06-01-03-012 Veredes o circulars 1815-1819 Cap resultat
1443 AMCM MUN-06-01-03-013 Veredes o circulars 1820-1823 Cap resultat
1444 AMCM MUN-06-01-03-014 Veredes 1821 Cap resultat
1445 AMCM MUN-06-01-03-015 Veredes 1824-1829 Cap resultat
1446 AMCM MUN-06-01-03-016 Veredes i Reials Ordres 1833 Cap resultat
1447 AMCM MUN-06-01-03-017 Veredes 1835-1836 Cap resultat
1448 AMCM MUN-06-01-03-018 Veredes 1838 Cap resultat
1449 AMCM MUN-06-01-03-019 Veredes 1839-1844 Cap resultat
1450 AMCM MUN-06-01-03-020 Veredes 1845-1871 Cap resultat
1451 AMCM MUN-06-01-04-001 Documentació Impresa 1725 - 1789 Cap resultat
1452 AMCM MUN-06-01-04-002 Documentació Impresa 1724 - 1778 Cap resultat
1453 AMCM MUN-06-01-04-003 Documentació Impresa 1764-1814 Cap resultat
1454 AMCM MUN-06-01-04-004 Documentació Impresa 1745-1803 Cap resultat
1455 AMCM MUN-06-01-04-005 Documentació Impresa 1761-1773 Cap resultat
1456 AMCM MUN-06-01-04-006 Documentació Impresa 1767-1773 Cap resultat
1457 AMCM MUN-06-01-04-007 Documentació Impresa 1766-1771 Cap resultat
1458 AMCM MUN-06-01-04-008 Documentació Impresa 1770-1777 Cap resultat
1459 AMCM MUN-06-01-04-009 Documentació Impresa 1773-1800 Cap resultat
1460 AMCM MUN-06-01-04-010 Documentació Impresa 1797-1811 Cap resultat
1461 AMCM MUN-06-01-04-011 Documentació Impresa 1798-1809 Cap resultat
1462 AMCM MUN-06-01-04-012 Documentació Impresa 1801-1807 Cap resultat
1463 AMCM MUN-06-01-04-013 Documentació Impresa 1805-1806 Cap resultat
1464 AMCM MUN-06-01-04-014 Documentació Impresa 1808-1810 Cap resultat
1465 AMCM MUN-06-01-04-015 Documentació Impresa 1810-1814 Cap resultat
1466 AMCM MUN-06-01-04-016 Documentació Impresa 1811-1812 Cap resultat
1467 AMCM MUN-06-01-04-017 Documentació Impresa 1812 Cap resultat
1468 AMCM MUN-06-01-04-018 Documentació Impresa 1813 Cap resultat
1469 AMCM MUN-06-01-04-019 Documentació Impresa 1814-1817 Cap resultat
1470 AMCM MUN-06-01-04-020 Documentació Impresa 1814-1817 Cap resultat
1471 AMCM MUN-06-01-04-021 Documentació Impresa 1814-1816 Cap resultat
1472 AMCM MUN-06-01-04-022 Documentació Impresa 1817-1818 Cap resultat
1473 AMCM MUN-06-01-04-023 Documentació Impresa 1833 Cap resultat
1474 AMCM MUN-06-01-04-024 Documentació Impresa 1819 Cap resultat
1475 AMCM MUN-06-01-04-025 Documentació Impresa 1820 Cap resultat
1476 AMCM MUN-06-01-04-026 Documentació Impresa 1820 Cap resultat
1477 AMCM MUN-06-01-04-027 Documentació Impresa 1820-1823 Cap resultat
1478 AMCM MUN-06-01-04-028 Documentació Impresa 1821 Cap resultat
1479 AMCM MUN-06-01-04-029 Documentació Impresa 1821 Cap resultat
1480 AMCM MUN-06-01-04-030 Documentació Impresa 1822 Cap resultat
1481 AMCM MUN-06-01-04-031 Documentació Impresa 1822 Cap resultat
1482 AMCM MUN-06-01-04-032 Documentació Impresa 1823 Cap resultat
1483 AMCM MUN-06-01-04-033 Documentació Impresa 1824 Cap resultat
1484 AMCM MUN-06-01-04-034 Documentació Impresa 1825 Cap resultat
1485 AMCM MUN-06-01-04-035 Documentació Impresa 1826 Cap resultat
1486 AMCM MUN-06-01-04-036 Documentació Impresa 1827-1828 Cap resultat
1487 AMCM MUN-06-01-04-037 Documentació Impresa 1829-1830 Cap resultat
1488 AMCM MUN-06-01-04-038 Documentació Impresa 1833 Cap resultat
1489 AMCM MUN-06-01-04-039 Documentació Impresa 1834-1840 Cap resultat
1490 AMCM MUN-06-01-04-040 Documentació Impresa 1842-1845 Cap resultat
1491 AMCM MUN-06-01-04-041 Documentació Impresa 1862 Cap resultat
1492 AMCM MUN-06-01-05-001 Manaments 1744 Cap resultat
1493 AMCM MUN-06-01-05-002 Manaments 1718-1758 Cap resultat
1494 AMCM MUN-06-01-05-003 Manaments 1762-1780 Cap resultat
1495 AMCM MUN-06-01-05-004 Nomenaments 1770-1772 Cap resultat
1496 AMCM MUN-06-01-05-005 Ordenança de vagos i maleantes. Desertors... 1827 Cap resultat
1497 AMCM MUN-06-01-05-006 Manaments 1781-1800 Cap resultat
1498 AMCM MUN-06-01-05-007 Manaments 1831-1835 Cap resultat
1499 AMCM MUN-06-01-06-001 Encant de penyores 1657-1660 Cap resultat
1500 AMCM MUN-06-01-06-002 Encants 1676-1678 Cap resultat
1501 AMCM MUN-06-01-06-003 Segrests i penyores de bens 1760-1761 Cap resultat
1502 AMCM MUN-06-01-06-004 Segrest de bens 1808-1810 Cap resultat
1503 AMCM MUN-06-01-06-005 Prendes 1769-1773 Cap resultat
1504 AMCM MUN-06-01-06-006 Segrests de bens 1794 Cap resultat
1505 AMCM MUN-06-01-06-007 Segrest de bens 1813-1814 Cap resultat
1506 AMCM MUN-06-01-06-008 Segrest de bens 1829-1830 Cap resultat
1507 AMCM MUN-06-01-06-009 Expedient executiu contra els bens de..... 1830 Cap resultat
1508 AMCM MUN-06-01-06-010 Expedient executiu contra els bens de..... 1831-1833 Cap resultat
1509 AMCM MUN-06-01-06-011 Expedient executiu 1847 Cap resultat
1510 AMCM MUN-06-01-06-012 Embargaments 1852 Cap resultat
1511 AMCM MUN-06-01-07-001 Pedimentos 1772-1799 Cap resultat
1512 AMCM MUN-06-01-07-002 Pedimentos 1801-1810 Cap resultat
1513 AMCM MUN-06-01-07-003 Pedimentos 1819 Cap resultat
1514 AMCM MUN-06-01-07-004 Pedimentos 1842 Cap resultat
1515 AMCM MUN-06-01-07-005 Pedimentos 1828-1834 Cap resultat
1516 AMCM MUN-06-01-08-001 Informació de Pobresa 1778 Cap resultat
1517 AMCM MUN-06-01-08-002 Judici executiu 1815 Cap resultat
1518 AMCM MUN-06-01-08-003 Informació de pobresa 1828-1829 Cap resultat
1519 AMCM MUN-06-01-08-004 Informació de neteja de sang 1832 Cap resultat
1520 AMCM MUN-06-01-08-005 Informació de pobresa 1831-1833 Cap resultat
1521 AMCM MUN-06-01-08-006 Jutjat Reial de Campanet 1834 Cap resultat
1522 AMCM MUN-06-01-08-007 Jutjat Reial de Campanet 1834 Cap resultat
1523 AMCM MUN-06-01-08-008 Hidelguia 1872 Cap resultat